Davranış Kurallarımız (Code of Conduct)

Burada yazılı davranış kuralları, Başlangıç Noktası platformuna üye olan kullanıcıların topluluk ve başlık oluştururken, içerik sağlarken ve yorum yaparken uyması gereken kuralları ve kaçınması gereken kabul edilmez davranışlarla ilgili bilgileri özetlemektedir. Herkesi dâhil etmeye hazır ve herkese ilham kaynağı olmak amacına bağlı bir grup olarak, tüm üyelerin burada yazılı davranış kurallarına uymasını bekliyoruz. Davranış kurallarına uymadığı tespit edilen üyelerin Başlangıç Noktası platformunu kullanmaları engellenebilecektir.

Başlangıç Noktası olarak her zaman aşağıdaki kurallara uygun hareket etmenizi rica ederiz.

Farklılıklara İlişkin Beyanımız (Diversity Statement)

Herkesin katılımını teşvik ediyoruz ve herkese ait olan, herkesin faydalanabileceği bir topluluk inşa etmeyi amaçlıyoruz. Her ne kadar bazen başarısız olsak da, herkese mümkün olduğunca adil ve eşit davranmaya gayret ediyoruz. Bir katılımcı bir hata yaptıktan sonra, bunun sorumluluğunu üstlenmesini ve hatasını kabul etmesini bekleriz. Birisi zarar görür veya rahatsız edilirse, dikkatli ve saygılı bir şekilde dinlemek ve yapılan yanlışın telafi edilmesi için en iyi gayreti göstermekle yükümlüyüz.

Bu listenin kapsamı tam olarak belirlenemez olsa dahi, yaş, cinsiyet, ırk, etnisite, ulusal köken, dil, kültür, politik ve dini inançlar, meslek, cinsel yönelim, sosyo-ekonomik durum ve teknik yetenekte çeşitlilik ve farklılara tümüyle saygı duyduğumuzu açıkça belirtmek isteriz. Engelli katılımcılar dâhil olmak üzere, yukarıdaki korunan özelliklerden herhangi birine dayalı ayrımcılığa asla ve kata göz yummayacağımızı beyan ederiz.

Şikâyet Bildirimleri (Reporting Issues)

Kabul edilemez davranışlara maruz kalırsanız veya tanık olursanız -veya herhangi bir endişeye sahipseniz- lütfen bu durumu bize e-posta adresimiz (basliyoruz@baslangicnoktasi.org) ve/veya Türkiye Bilişim Vakfı Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi, Ali Paşa Değirmeni Sk. No:3, 34425 Beyoğlu/İstanbul adresine yazılı olarak bildirin. Tüm şikâyet bildirimleri tarafımızca dikkatli olarak incelenecektir. Şikâyet bildirimlerinize, ilgili kişi veya hesapların isimlerini, yararlı olabilecek kanıtlayıcı ek bilgileri eklemeyi lütfen unutmayın.

Şikâyetiniz üzerine bir rapor hazırladıktan sonra, bir temsilcimiz sizinle kişisel olarak irtibata geçecek, sizinle birlikte yaşanan durumu gözden geçirilecek ve nasıl yanıt verilmesi gerektiği konusunda bir karar verecektir. Taciz eden kişi eğer Başlangıç Noktası ekibinden birisi ise, şikâyetiniz, ekibimizin farklı bir üyesi tarafından ele alınacaktır. Mağduriyetin istismar edilmemesi amacıyla konunun gizli tutulmasına ilişkin taleplere saygı duyacağız ve gizli kalması için azami gayreti göstereceğiz.