Siber Güvenlik Minhac Çelik tarafından oluşturuldu.

Dünyada siber güvenlik ile ilgili gelişmelerin takip edileceği, tartışılacağı aynı zamanda projelerin geliştirilip yeni fikirlerin üretileceği bir platform.

Esneklik

Ülkeler siber alandaki bazı unsurların ulusal güvenliklerini tehdit etmeye başlar hale gelmesinden bu yana siber güvenlik stratejileri yayınlamaktadır. Bu stratejileri geçmişte hazırlanan güvenlik stratejilerinden ayrına en önemli özellik hazırlandığı zaman aralığının çok kısa olmasıdır. Ulusal güvenlik stratejileri geçmişten günümüze hazırlanırken uzun zaman aralıkları dikkate alınır, 10-15 yıllık planlar daha uzun stratejiler kapsamında geliştirilirdi. Fakat siber alanda yaşanan hızlı değişim ve üssel gelişim devletleri siber alan stratejisi hazırlama noktasında daha kısa zaman aralıklarına odaklanmaya zorlamıştır. Bugün birçok ülkenin siber güvenlik stratejisi 3 ya da 4 yıllık olarak hazırlanmaktadır. Dijital dünyanın karakteristik özellikleri arasında başta gelen değişim ve hız kavramları esnekliği bir zorunluluk olarak ortaya çıkarmıştır. Değişime ayak uydurmanın en zor olduğu alanlardan birinde ayakta kalabilmek için sadece devletler değil, kurumlar ve bireyler de esnekliği modus operandi olarak kabul etmek zorundadırlar. Güvenlik stratejileri üzerinde çalışmak, siber felaket senaryoları için hazırlık yapmak bugün dijital dönüşüm projelerini hayata geçiren şirketler için gereklilikten öte bir mecburiyet halini almıştır. Her geçen gün artan siber tehditlere karşı 'cyber resilience' elde etmek ancak farklı durumlara karşı hazırlıklı olabilen esnek yapılar ile mümkündür.

Yakınsama

Bugün siber alanın dinamikleri fiziksel dünyadan, siyasi, ekonomik ve toplumsal ilişkilerden bağımsız değildir. Coğrafyadan bağımsız, sınırları olmayan ve devlet egemenliğinin hüküm sürmediği 5. muharebe alanındaki değişim ve dönüşüm fiziksel dünya ile çift taraflı bir etkileşim halinde ilerliyor. Üstelik bireyler tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar etkin bir role sahip olabiliyor. Devlet, kurum ve bireyin manevra alanları birbirine geçmiş, birbirleri ile çok katmanlı ilişkiler geliştirilmeye başlanmıştır. Bugün bir siber saldırganın çok uluslu bir şirkete ekonomik motivasyonlu düzenlediği bir saldırı uluslararası bir krize yol açabilmektedir. Hukuki olarak düzenleme getirilemeyen siber alandaki asimetrik durum aktörleri birbirleri ile işbirliği kurmaya itmiştir. Siber güvenlik alanındaki en büyük tartışma konularının başında kamu/özel ortaklığı (PPP) yer almaktadır. Dünyada uzmanlar bu iki yapı arasında etkin ve güvenilir işbirliği kurmanın yollarını aramakta, yeni modeller ortaya koymak için çalışmaktadır. Gerek siber tehditlerle mücadelede etmeye gayret gösteren gerekse siber alanın bir asimetrik güç unsuru olarak kullanma niyetinde olan aktörler farklı alanlardaki farklı aktörlerle dirsek teması kurmak zorundadır.

Ağ Yapısı

Siyasi sınırların olmadığı ve hukuki olarak tam anlamıyla düzenlenemeyen siber alanda hiçbir sorunun 'yerel' kalması mümkün olmadığı için 'yerel' çözümler ile de bu sorunlar ile baş etmek mümkün değildir. Bir kötücül yazılımın saatler içerisinde dünyadaki yüz binlerce bilgisayarı etkilendiğini göz önüne alırsak, küresel bir bakış açısı çözüm önerilerinin olmazsa olmaz bir parçasını oluşturmaktadır. Küresel bir çözüm ise ancak küresel bir ağ ile mümkün kılınabilir. Dünyanın farklı noktalarındaki siber güvenlik uzmanları onlarca yıllık güvenlik açıklarını geliştirdikleri işbirlikleri ile ortaya çıkarmakta, bu sayede global anlamda ekonomik ve siyasi istikrara katkı sağlamaktadır. Aynı şekilde siber alanın sunduğu imkanları istismar eden aktörler de iletişim ve internet teknolojilerinden yararlanmakta, dünyanın farklı bölgelerinden ortaklıklar kurup harekete geçebilmektedirler.

Karanlık Taraf

Google'un görmediği İnternet biz farketmesek de her geçen gün büyümeye devam ediyor. Siber dünyanın karanlık tarafı, fiziksel dünyanın suç dünyasının genişletmekte ve güçlendirmekte kullanıldığı gibi siber alana özgü yeni suç modellerinin de geliştirildiği bir yer haline geldi. Uyuşturucu ticareti, silah kaçakçılığı gibi fiziksel dünyaya ait suçlar yeni dünyanın nimetleriyle 'geleneksel' modelleri terk edip 'dijital dönüşüm' geçiriyor. Aynı zamanda bilginin erişilebilirliğinin, bütünlüğünün ve gizliliğinin bozulmasına yol açan ve sadece siber alanda gerçekleşen suçlar ekonomik gelişmeyi, toplumsal barışı ve demokrasiyi tehdit eder hale gelebiliyor. Soyguncular artık banka kasalarını açmak için filmlerdeki macera dolu yöntemlere başvurmak zorunda kalmıyor, suç şebekeleri para transferleri için gizemli kuryeleri kullanmıyor ya da terörist gruplar militan toplamak için kendilerini fiziksel dünyada riske atmıyor. Bilgisayar başında harıl harıl çalışan bir hacker grubu çaldıkları milyon dolarları saatler içerisinde dünyanın farklı yerlerine gönderebiliyor, sanal paralar ile finansal transferler sadece saniyeler alıyor ve teröristler sosyal medya mecraları sayesinde topladıkları sempatizanlara web siteleri üzerinden eğitim verebiliyor.

Tanım
Esneklik
Yakınsama
Ağ Yapısı
Karanlık Taraf

  

Tüm değişiklikler kaydediliyor.
Etiketler

    

Tüm değişiklikler kaydediliyor.
Topluluğunun ilk adımlarını atma zamanı. Hemen ilk başlığını oluştur!
Henüz etkinlik eklenmemiş.
alanını değiştirdi.
ekledi.
Eski

Yeni