Yapay Zeka ve Robot Hukuku Selin Çetin tarafından oluşturuldu.

Yapay zeka ve robot hukuku, gelişmekte olan robotik ve yapay zeka teknolojilerinin hukuk sistemlerinde yarattığı ve yaratacağı muhtemel etkileri incelemektedir.

Esneklik

Yapay zeka ve robotik teknolojilerin sosyal hayata etkileri artıkça hukukun ana dalları da buna paralel olarak evriliyor. Hukuk alanında bu teknolojik ürünlerin mevcut süreçleri giderek hızlandırması ve dönüştürmesinin yanında, doğacak zararlarda sorumluluğun belirlenmesi, yeni kişilik modellerinin oluşturulması, mahremiyetin yeni bir tanıma oturtulması, vergilendirme gibi temel hukuksal sorunlara da çözüm getirilmesi gerekiyor.

Yakınsama

Yapay zeka ve robotik teknolojinin yıkıcı etkileriyle ilgili tedirginlik olsa da günümüzde hukuk alanında bu teknolojiler pek çok fırsatı beraberinde getiriyor. Örneğin, hukuk bürolarındaki klasik iş süreçlerinde yapay zeka ürünleri avukatlara asistanlık ederek geleneksel olanla yeniliği bir araya getiriyor. Hukuksal düzenlemeler kemikleşen yapılarını temelde korusa da, bu yenilik hareketi ile birlikte onlar da evrilmeye başlıyor. Dijitalleşen hukuk sistemleri disiplinlerarası, hatta disiplinlerüstü çalışmayı gerekli kılıyor.

Ağ Yapısı

Dünyada farklı kültürler farklı hukuksal sistemler yaratmıştır. Ancak günümüzde küreselleşme sayesinde, hukuk sistemleri de birbiri ile etkileşim kuruyor ve ulusal düzenlemeler bu etkileşimle birlikte şekilleniyor. Bu bakımdan, özellikle yakın gelecekte yapay zeka ve robot hukuku gibi yeni hukuk dallarının geliştirilmesi, farklı ekollerin bir araya gelmesi ile mümkün olacaktır.

Karanlık Taraf

Geniş bir yelpazede kullanıma sunulabilecek yapay zeka ve robotik teknolojiler, hukuksal çerçevenin çizilmemesi durumunda kötüye kullanıma açık bir alan haline gelebilir. Savaş alanlarındaki makinelerden, yapay zekanın siber dünyadaki varlığına kadar insanoğlu için ciddi tehditleri beraberinde getirmesi muhtemeldir. Bu durum, bireysel anlamda etkiler doğurabileceği gibi geniş sosyal yıpranmalar yaratabilir, hatta siyasi gerilimlere de sebep olabilir.

Tanım
Esneklik
Yakınsama
Ağ Yapısı
Karanlık Taraf

  

Tüm değişiklikler kaydediliyor.
Etiketler

    

Tüm değişiklikler kaydediliyor.
Henüz etkinlik eklenmemiş.
alanını değiştirdi.
ekledi.
Eski

Yeni