Zerovation Semih ÖZKAN tarafından oluşturuldu.

Değişen ve gelişen dünyada, toplumsal gelişimin ve refahın hedeflenebilmesi için en temelde yani sıfır ' 0 ' seviyesinde değişimin yakalanması gerekmektedir. Ortaya koyulan inovatif ürün ve süreçlerin kullanıcıları yine halk olacağı için , uzmanlık alanları farklı olsa da , beraber geliştirme ve geri bildirime yönelik iyileştirmenin temellerini oluşturacaktır. Zerovation , ulaşım , tarım , sanayi, sağlık , enerji ve eğitim konularındaki sorunları , inovatif bir bakış açısıyla , halk tabanına inip çözmeyi amaçlar. Ortaya çıkacak yeni ürün ve süreçlerin topluluk tarafından kullanıcılar ile test edilip sürekli geliştirilmesi amaçlanır. Geleceğin toplumunu oluşturmak için gelecekle ilgili düşünen bir toplum yapısı oluşturmak ilk önceliğimizdir.

Esneklik

Geleceğin toplumunu oluşturmak için yaratıcı bakış açısını destekleyip ön plana çıkarmak en önemli adım olacaktır. Sorunlara farklı yaklaşan , potansiyel sorunları öngörebilen ve sürdürülebilir çözümler üreten bir ortak akıl yaratmak ancak ve ancak erken uyum sağlayabilen ve koşullara göre esneyebilen bir ortak akılla mümkündür. Zerovation topluluğu projeleri fikirden ürüne dönüşürken , süreçle beraber gelişip yenilenebilir şekilde tasarlanmalıdır. Beyin fırtınası sürecinde ortaya çıkan en sıra dışı ve en gerçekçi fikirler çarpışmalı , oluşan sentezle projelerin çerçevesi oluşturulmalıdır. Yaratıcılık ve tasarımsal düşünce ön planda tutulmalı , topluluğun belirlediği method çerçevesinde yeni yöntemler ortaya koyulmalıdır. Zerovation , esneklik kavramına yeni bir bakış açısı getirmeyi hedefler ; inovasyonu herkes için 'sıfırdan' ele alır. Geçici çözümler üreten ve kalıcı olamayan yöntemleri bir kenara bırakarak , toplumun esnek ve yaratıcı düşünebilmesini hedefler. Örnek olarak tüm canlıları ilgilendiren tarım döngüsünü ele alabiliriz. Zerovation topluluğu tarafından temelleri atılacak bir akıllı tarım sistemi projesinde , kilit nokta , projeyi yapan mühendis , tasarımcı ve yazılımcılar değil , ürün, süreç ve geleneksel yöntemlere hakim olan çiftçiler olacaktır. Çiftçilerin elde ettiği ürün, sulama ve enerji verimliliğini takip eden sistemlerin kurulumu ve geliştirilmesi çiftçinin de prosese dahil edilip aktif rol oynamasıyla toplumda bir davranış modeli haline gelecektir. Bu noktada çiftçinin esnek düşünebilmesi, yenilik ve gelenek arasında kurduğu köprü kurulacak yeni ekosistemin temellerini atacaktır.

Yakınsama

Farklı fonksiyonların bir arada çalışması hem daha yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasına hem de sorunların daha geniş bir perspektiften değerlendirilmesine olanak tanıyacaktır. Zerovation'ı üstüne inşaa ettiğimiz fikri temelleri , farklı durum ve problemlerden yola çıkarak, farklı disiplinlerden insanların yorumları ile oluşturduk. Aynı şekilde , geleceğin sorunlarını çözmek için şüphesiz kurumların , projelerin , şirketlerin yakınsaması gerekecektir. Zerovation bu amaca hizmet etmek üzere üyelerini belirlenen 5 konu için topluluğu yönlendirecek şekilde geliştirmeyi hedeflemektedir. Üyelerin farklı disiplinlerin uzmanı olmaları ve birlikte çalışacak sinerjiyi yakalamaları önem teşkil etmektedir. Buna ek olarak topluma yön verecek her proje için ortak olarak seçilecek kurum, şirket ve kişilerin ortak çalışabileceği ortam ve metotlar geliştirilmelidir. Eğitim alanında bulunan bir fikir pek tabi sağlık alanında yaşanan bir problemin çözümü olabilir; haftalık / aylık toplantılar ile fikir & projeler her disiplin tarafından değerlendirilmeli ve çıktıları kesişen projeler ortak soruna adreslenmelidir.

Ağ Yapısı

Zerovation topluluğunda en önemli kısmı ağ yapısı olarak düşünebiliriz. İnovasyonun temelde anlaşılıp uygulanmasını istiyorsak fikirleri ve projeleri insanlara ulaştıracak ağ yapısına sahip olmamız gerekiyor. Ağ yapısının gücü Zerovation için doğru kişilerin etki alanının genişliği ile ölçülecektir. Belirlediğimiz beş konuda ortak aklı bir araya getireceğimiz platformla hem soruna hem de çözüme ulaşmayı hedeflemeliyiz. Örnek olarak, lise eğitimi gören öğrencilerin kendi yapay zeka asistanlarını hayal edip kağıttan prototiplere dönüştürmelerini istedik. Öğrenciler Zerovation platformuna projelerini yükleyebilir ve projelerini hayata geçirmelerine yardımcı olacak uzmanlara ulaşabilir. Öğrenciler için problem olan hayal etme ve gerçekleştirme ; uzmanlar için sorun olan doğru kişilere ulaşarak toplumda fark yaratma tek platform üstünden çözülebilir.

Karanlık Taraf

Her yenilik beraberinde zorlukları da getirir. Zerovation için belki de öngörülmesi en zor konu beraberinde getireceği karanlık tarafı olacaktır. Farklı kesimlerin sürekli temas halinde çalışması ve üretmesi toplum için faydalı olacağı gibi fikri çatışmalara da neden olacaktır. Belirlenen beş konu için de önceliğin maddi kaygılar olma ihtimali motivasyonu ve prosesleri bozacaktır. Bu iki sürtünme noktası sürekli kontrol edilip oluşturulacak metotla önlenmezse istenilen sonuçlar elde edilemeyecektir. Temel sorunları çözmek amacı ile yola çıkan vati'0'n yeni sorunlar yaratmamak için karanlık tarafını yönetmesini bilmelidir..

Tanım
Esneklik
Yakınsama
Ağ Yapısı
Karanlık Taraf

  

Tüm değişiklikler kaydediliyor.
Etiketler

    

Tüm değişiklikler kaydediliyor.
Topluluğunun ilk adımlarını atma zamanı. Hemen ilk başlığını oluştur!
Henüz etkinlik eklenmemiş.
alanını değiştirdi.
ekledi.
Eski

Yeni