Burada yazılı davranış kuralları, Başlangıç Noktası platformu üye ve misafirlerinin, katıldıkları etkinlik ve buluşmalarda, içerik sağlarken, yorum yaparken ve paylaşımda bulunurken uyması gereken kuralları ve kaçınması gereken kabul edilmez davranışlarla ilgili bilgileri özetlemektedir.

Başlangıç Noktası olarak her zaman aşağıdaki kurallara uygun hareket etmenizi rica ederiz. 

  • Samimi ve her daim saygılı ve sabırlı olun.
  • Herkese ve her türlü farklı fikre açık olun: Farklı kökenden ve kimlikten insanları memnuniyetle karşılayan ve destekleyen bir topluluk olmaya gayret ediyoruz. Bu yaklaşım, herhangi bir ırk, etnisite, kültür, ulusal köken, renk, göç durumu, sosyal ve ekonomik sınıf, eğitim düzeyi, cinsiyet, cinsel tercih, cinsiyet kimliği ve ifadesi, yaş, büyüklük, aile statüsü, siyasi inanç, din ve zihinsel ve fiziksel yetenek gibi hususlarda, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, benzeri tüm konularda farklı olanlara ve farklı düşünenlere karşı saygılı olmanızı gerektirir. 
  • İçerik sağlarken azami dikkati gösterin: Çalışmanız ve sağladığınız içerik diğer insanlar tarafından kullanılacak ve siz de başkalarının çalışmalarından faydalanıyor olacaksınız. Karşılıklı güven içerisinde yarattığınız içerik ve vardığınız sonuçlar diğer kullanıcıları etkileyeceği için, içerik sağlarken ve bir sonuca veya bir yargıya varırken, bunların sonuçlarını da dikkate almalısınız. 
  • Kaynak gösterin: Düşünce ve bilim, kümülatif ilerleyen süreçlerdir. Basılı veya basılı olmayan ve elektronik olarak yayımlanan tüm akademik çalışmalar bizlere rehberdir. Tümünden faydalanın. Bunu yaparken de, kaynağın orijinal sahibine itibar etmeyi atlamayın. Burası fikrin ve verinin yeni dünyanın en büyük hazinesi olduğuna inanan bir topluluktur; fikri mülkiyetin üzerine titreyin.
  • Neden aynı düşünmediğinizi anlamaya çalışın: Gerek sosyal ilişkilerde gerekse teknik ve bilimsel tartışmalarda her zaman anlaşmazlıklar olur. Burası bilimsel düşünce sürecinin, tez ve antitez ile senteze varılmasının önemini kavrayan, fikirlerin çarpışarak yeşereceğine inanan bir topluluktur. Senteze giden yolda, anlaşmazlıklarımızı yapıcı bir şekilde çözmemiz önemlidir. Unutmayın ki biz farklıyız; kayıt zinciri halkalarına eklenen her yeni blok gibi, her birimiz tek ve biriciğiz. Başlangıç Noktası platformunun gücü, çeşitliliğinden, çok çeşitli geçmişlerden gelen insanların heybelerinde biriktirdiklerinden gelir. Farklı insanlar, herhangi bir konuda farklı perspektiflere sahip olabilir. Birisinin neden farklı bir bakış açısına sahip olduğunu anlayamamak doğru düşünmedikleri anlamına gelmez. İnsanların hata yapabileceğini ve birbirini suçlamanın bizi hiçbir yere götürmediğini unutmayın. Bunun yerine, sorunların çözümüne yardımcı olun ve hatalardan ders almaya odaklanın. 
  • Seçtiğiniz kelimelere dikkat edin: Başlangıç Noktası çok değerli insanların bir araya geldiği bir profesyonel topluluktur ve herkes profesyonelce hareket eder. Başkalarına karşı nazik olun. Diğer katılımcıları ve üyeleri aşağılamayın veya alaycı tavırlar içerisine girerek tepeden bakmayın. Taciz ve diğer dışlayıcı davranışlar kabul edilmeyecektir. 
  • Tekrar hatırlatalım, karşılıklı saygıyı koruyun: Hepimiz aynı fikirde olmayacağız, ancak anlaşmazlıklar kötü davranıp zavallı davranışlar içerisine girmemiz için mazeret değildir. Hepimiz biraz hayal kırıklığı yaşayabiliriz, ancak bu hayal kırıklığının kişisel bir saldırıya dönüşmesine izin verememeliyiz. İnsanların rahatsız olduğu veya tehdit altında hissettiği bir topluluğun üretken bir topluluk olmayacağını hatırlamak önemlidir.
Farklılıklara İlişkin Beyanımız

Herkesin katılımını teşvik ediyoruz ve herkese ait olan, herkesin faydalanabileceği bir topluluk inşa etmeyi amaçlıyoruz. Her ne kadar bazen başarısız olsak da, herkese mümkün olduğunca adil ve eşit davranmaya gayret ediyoruz. Bir katılımcı bir hata yaptıktan sonra, bunun sorumluluğunu üstlenmesini ve hatasını kabul etmesini bekleriz. Birisi zarar görür veya rahatsız edilirse, dikkatli ve saygılı bir şekilde dinlemek ve yapılan yanlışın telafi edilmesi için en iyi gayreti göstermekle yükümlüyüz.

Bu listenin kapsamı tam olarak belirlenemez olsa dahi, yaş, cinsiyet, ırk, etnisite, ulusal köken, dil, kültür, politik ve dini inançlar, meslek, cinsel yönelim, sosyo-ekonomik durum ve teknik yetenekte çeşitlilik ve farklılara tümüyle saygı duyduğumuzu açıkça belirtmek isteriz. Engelli katılımcılar dâhil olmak üzere, yukarıdaki korunan özelliklerden herhangi birine dayalı ayrımcılığa asla ve kata göz yummayacağımızı beyan ederiz.

Şikâyet Bildirimleri

Kabul edilemez davranışlara maruz kalırsanız veya tanık olursanız -veya herhangi bir endişeye sahipseniz- lütfen bu durumu bize e-posta adresimiz (basliyoruz@baslangicnoktasi.org) ve/veya Türkiye Bilişim Vakfı Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi, Ali Paşa Değirmeni Sk. No:3, 34425 Beyoğlu/İstanbul adresine yazılı olarak bildirin. Tüm şikâyet bildirimleri tarafımızca dikkatli olarak incelenecektir. Şikâyet bildirimlerinize, ilgili kişi veya hesapların isimlerini, yararlı olabilecek kanıtlayıcı ek bilgileri eklemeyi lütfen unutmayın. 

Şikâyetiniz üzerine bir rapor hazırladıktan sonra, bir temsilcimiz sizinle kişisel olarak irtibata geçecek, sizinle birlikte yaşanan durumu gözden geçirilecek ve nasıl yanıt verilmesi gerektiği konusunda bir karar verecektir. Taciz eden kişi eğer Başlangıç Noktası ekibinden birisi ise, şikâyetiniz, ekibimizin farklı bir üyesi tarafından ele alınacaktır. Mağduriyetin istismar edilmemesi amacıyla konunun gizli tutulmasına ilişkin taleplere saygı duyacağız ve gizli kalması için azami gayreti göstereceğiz.