Başlangıç Noktası Neden Var?

Bundan çeyrek asır öncesine kadar kimsenin bilmediği bir iletişim şemsiyesi, zaman ve mekân farkı tanımadan dünyanın her tarafını kapsamış durumda; yeni bir dönemin gerektirdiği yeni toplumsal modeller ise henüz oluşmadı. Sürekli hızlanan değişimle başa çıkabilmek, ancak davranış değişimleriyle mümkün. Bizim penceremizden, bilinmezliklerin getirdiği güvensizlik içgüdüsel olarak genel huzursuzluğun temel nedenlerinden biri. Çözüm, geleceğin belirsizliğine hazırlanabilmekten, en başta da geleceği yeni bir bakış açısından değerlendirmeyi mümkün kılacak farklı bir gözlük takmaktan geçiyor. Şayet bu gözlüğü takabilirsek, bilinmezliğin getirdiği huzursuzluk, yerini “yeni”nin heyecanına bırakacak…


Başlangıç Noktası Nasıl Çalışır?

Başlangıç Noktası’nda

  • Yeni topluluklar oluşturun;
  • Mevcut toplulukların bir parçası olun;
  • İlgili haber ve duyuruları tek elden takip edin;
  • Çevrimiçi ve çevrimdışı etkinliklerle konusunda uzman, akademiden iş dünyasına, sanattan spora, çapraz disiplinlerden sayısız liderle bir araya gelin.