Yapay Zeka

Yapay Zekâ vs. İnsan

Yapay zekâ makinelere insani özellikler kazandırma konusunda büyük bir hızla ilerlerken toplumun büyük bir bölümü kendilerine bahşedilen insan ayrıcalığını kaybetmek konusunda çekinceler taşımaya başladı. Yıldan yıla gelişen zekâsı ile SIRI ve benzeri telefon uygulamaları onlarca dilde yalnızca komutları anlamıyor; kimi zaman espri yapıp sarkastik…

Yapay Zekâ Dünyasında Hayatta Kalmak İçin Ne Yapabiliriz?

Konu: Yapay zekâ ve benzeri birçok teknolojinin de kullanımıyla beraber insanları “hacklemek” kolaylaştı. Bu…
Yapay Zeka

Hukuk ve Teknoloji: Collingridge İkilemi

Konu: Kural koyucuların bugünlerde en sık karşılaştığı eleştiriler hukukun teknolojiye yetişemediği, hep…
Etik

Barış Teknolojileri

Teknolojik gelişmelerin merkezinde olduğu için çok büyük bir toplumsal dönüşüm sürecinin içinden geçiyoruz.
Akademi

Tüm İçeriklerimiz

Geleceğin İş Dünyası

İşin Geleceğinin İnşa Sürecinde Yasa Yapıcıların Rolü

Türkiye Sanayi ve Teknoloji Stratejisi – 2023 Raporu Ülkemizin yüksek teknoloji ve inovasyon merkezi olma hedefini gerçekleştirmek amacıyla 18 Eylül 2019 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından stratejik yol haritası yayınlandı. Raporda 2023 yılı hedeflerine ulaşılabilmesi için ülke çapında teknoloji seferberliği ilan edileceği, dijital dönüşümün tüm…
Okumaya devam et
KamuYapay Zeka

Kamu Yararı için Veri Paylaşımı

Konu: Bilinen bir gerçek var ki yapay zekâ elinizde ne kadar çok veri varsa o kadar iyi sonuç veren ve o kadar hızla kendini geliştirebilen bir teknoloji. Örneğin, Çin gibi nüfusun fazla ve demokratik bariyerlerin de görece daha zayıf olduğu yerler bu…
Kodluyoruz

Makine Öğrenmesiyle Sosyal Etki Üreten 6 Proje

Kodluyoruz olarak, ülkemizi yapay zeka alanına hazırlamak üzere bu yıl Ankara ve İstanbul’da tam 5 bootcamp hayata geçirdik, 150 genci geleceğin veri bilimcileri olmaları için hazırladık. Bu bootcamp’ler iki aşamalıydı: 1) Makine Öğrenmesi için Python…
EtikYapay Zeka

Gelecekte Var Olması Hayal Edilen Yapay Zekânın Türk Hukuku’na Entegre Edilmesi Sorunsalının İncelemesi

Konu: Yapay Zekâ teknolojisi dünyada başlıca İngiltere, Almanya ve Amerika gibi ekonomik gücü yüksek olan ülkelerde çeşitli alanlarda geliştirilmektedir. Bu alanlardan bir tanesi de hukuktur. Gelecekte var olması amaçlanan ve kendi kendine öğrenme gerçekleştirebilen bir yapay zekâ türünün hukuk alanında isabetli sonuçlar verebilmesi, sistemine ciddi anlamda nitelikli veri…
Okumaya devam et
Yapay Zeka

Yapay Zekâ vs. İnsan

Yapay zekâ makinelere insani özellikler kazandırma konusunda büyük bir hızla ilerlerken toplumun büyük bir bölümü kendilerine bahşedilen insan ayrıcalığını kaybetmek konusunda çekinceler taşımaya başladı. Yıldan yıla gelişen zekâsı…
Yapay Zeka

Yapay Zekâ Dünyasında Hayatta Kalmak İçin Ne Yapabiliriz?

Konu: Yapay zekâ ve benzeri birçok teknolojinin de kullanımıyla beraber insanları “hacklemek” kolaylaştı. Bu ne demek? Şirketler veya kurumlar, bireylerin ilgi alanlarını, korkularını, kişisel bilgilerini, alışkanlıklarını, gelirlerini ve bunun gibi…
Etik

Hukuk ve Teknoloji: Collingridge İkilemi

Konu: Kural koyucuların bugünlerde en sık karşılaştığı eleştiriler hukukun teknolojiye yetişemediği, hep geride kaldığı yönünde kaygılardan oluşuyor. Hukukçulardan (ya da geniş anlamda herhangi bir düzenleyici/kural koyucu kişi olabilir bu) beklenen temelde bir altın oran tutturmasıdır: karşılaşılabilecek problemleri engelleyecek kadar sıkı ol, ancak fazla sıkı…
Okumaya devam et
Akademi

Barış Teknolojileri

Teknolojik gelişmelerin merkezinde olduğu için çok büyük bir toplumsal dönüşüm sürecinin içinden geçiyoruz. Bu gelişmeler karşısında hem büyük umutlar hem de derin kaygılar yaşıyoruz. Nasıl bir gelecekte yaşamak istediğimizden başlayıp kendimizi…
Enerji

Karbondioksitin Geleceği ve Teknoloji

Konu: Son haftalarda hepimiz dünyanın farklı yerlerinden gelen yangın haberleriyle sarsıldık ama hiç şüphesiz üstünde en çok üzerinde durulan “dünyanın ciğerleri” olarak da bilinen Amazon ormanlarının farklı bölgelerindeki yangınlardı. (1) Bu…
Dijital Dönüşüm

Büyük Veri ve Paylaşım Ekonomisi Açık İnovasyonu Tetikler mi?

Nedir? Açık inovasyon kavramı, kurumların iç ve dış kaynaklarını kullanarak, inovasyon sürecini hızlandırması yaklaşımını açıklar. Bu kavram, Harvard ve UC Berkeley’de öğretim üyeliği yapmış Profesör Henry Chesbrough’un 2003’te yayınlanan kitabı tarafından daha yaygın kullanılır hale geldi. Özellikle 2000’lerden bu yana dünyada pek çok başarılı açık…
Okumaya devam et