Başlangıç Noktası Teknoloji Girişimciliği Programı, Türkiye Bilişim Vakfı’nın bir inisiyatifi olan Başlangıç Noktası’nın Danimarka Mülteci Konseyi ve Kodluyoruz partnerliğinde geliştirilen proje kapsamında sunduğu yeni nesil bir teknoloji tabanlı girişimcilik programıdır.   

Teknoloji Girişimciliği Programı ile katılımcıların kendi teknoloji tabanlı girişimlerini kurmaları, yeni iş modellerinin desteklenmesi ve yenilikçi çözüm önerileriyle dijital istihdama erişimin artırılması amaçlanmaktadır. 

Teknoloji Girişimciliği Programına bireysel veya takım olarak başvuru yapmak mümkündür. Programa https://bit.ly/3pAdmXm bağlantısını takip ederek başvuru yapabilirsiniz. Eğer programa takım olarak katılmak istiyorsanız her takım üyesi başvuru formunu doldurmalıdır. Bir takım maksimum 5 kişiden oluşmalıdır.

Sonucunda dereceye giren girişimlerin maddi destek göreceği program Türk ve Suriyeli gençlere yöneliktir ve 6 ana başlık ve 1 tamamlayıcı eğitimden oluşmaktadır;

  1. Girişimciliğin Temelleri 

Girişimciliğin temelleri modülünde girişim ve girişimcilik kavramı açıklarınır. Katılımcıların girişimciliğin temel kavramlarını ve girişim ekosistemini tanıması sağlanır. Bu sayede katılımcı fikir geliştirme süreci öncesi pazar ve sektörler hakkında bilgi edinir. Buna ek olarak katılımcıların liderlik ve ekip çalışmasına yönelik 21. yüzyıl becerilerinin gelişmesi amacıyla eğitim alması sağlanır. 

Bireysel veya ekip halinde yer alan katılımcıların ekip kurma ve yönetme süreçlerine ilişkin temel yetkinlikleri kazanması hedeflenmektedir. Ekip içi organizasyon yapısının oluşturulması, ekip külütürü ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik eğitimler verilir. Katılımcıların networking etkinlikleri aracılığıyla ihtiyaçlarına yönelik ekip arkadaşı edinmesi veya ekip oluşturması desteklenir. 

  1. Fikir Geliştirme 

Fikir geliştirme modülünde katılımcılara yaratıcı ve tasarım odaklı düşünme, problem belirleme ve çözme, hedef belirleme ve persona oluşturma, prototipleme gibi temel kavramlara ilişkin eğitimler verilir. Bu kapsamda katılımcıların pazar araştırması sonucu belirlediği sorunlara tasarım odaklı düşünme yönteminden yola çıkarak ekip halinde veya bireysel olarak kalıcı ve katma değerli fikirler geliştirmesi hedeflenmektedir. 

Modül sonunda katılımcılar problem, çözüm ve minimum düzeyde ürününe ilişkin temel bilgilere ve çıktılara sahip olur. Katılımcıların bu süreçte problemine yönelik hedef kitlesini belirlemesi ve persone çıkarması beklenir. 

  1. İş Modeli Oluşturma 

Ürün ve fikrini geliştiren katılımcı, iş modeli oluşturma modülünde fikrine yönelik iş modeli kanvası eğitimi alır. Eğitim kapsamında problem, çözüm, değer önerisi, maliyet, kaynak, gelir modeli, müşteri veyahut kullanıcı kitlesini netleştirir. Eğitim sürecinde her bir başlığı potansiyel müşterileri aracılığıyla test ederek fikrini son hale getirir. 

Katılımcılardan modül sonunda fikrine yönelik iş modeli kanvası oluşturması beklenir. Bu kapsamda katılımcılar girişimine yönelik temel başlıkları ve çerçeveleri oluşturmuş olur. 

  1. Ürün Geliştirme 

Katılımcılar ürün geliştirme sürecinde arayüz tasarımı, müşteri veya kullanıcı odaklı tasarım ve web/mobil teknolojiler hakkında genel bilgi sahibi olur. Bu süreçte katılımcılar arayüz tasarımı ve ürün geliştirmeye yönelik ücretsiz kaynaklara yönlendirme yapılır. 

Katılımcılar ürün geliştirme sürecinde fikrine yönelik temel akışların yer aldığı frameworklere sahip olur. Ürünün prototipini oluşturur ve potansiyel kullanıcı veyahut müşterileri aracılığıyla test eder. Test çıktılarının analiz edilmesi sonucu ürününü geliştirir ve revize eder. 

  1. Finansal Sürdürülebilirlik 

Katılımcılara finansal sürdürülebilirlik başlığı altında müşteri odaklı pazarlama, satış ve gelir modelinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik eğitimler verilir. Bu kapsamda katılıcımlar girişimler için genel yatırım süreçleri, sunum hazırlama, müzakere süreçleri ve yatırımcı ilişkilerine ilişkin temel bilgiye sahip olur. 

Modül sonunda katılımcılardan girişim fikri ve iş modeli kanvasından yola çıkarak yatırımcı sunumu hazırlaması beklenir. 

Aynı zamanda tüm girişimcilik programı Patika.dev üzerinden, girişimcilik süreci boyunca ihtiyaç duyulan başlıkları kapsayan bir soft-skills eğitimi ile desteklenecektir.

  1. Hackathon Süreci

Program sonunda katılımcıların program süresince edindikleri bilgi birikimi ışığında kendi teknoloji tabanlı projelerini geliştirmeleri ve farklı odak başlıklıklarda gerçekleşecek hackathonlara katılımı beklenmektedir. Hackathon sürecinde katılımcılar yatırımcı sunumlarını nihai hale getirir ve fikirlerindeki son revizleri gerçekleştirirler. Bu kapsamda katılımcılar mentorluk faaliyetlerinden yararlanırlar. Hackathon sonunda ise katılımcılar pitch day kapsamında sunum yapar.

Hackathon jürileri tarafından sunum ve pitch day performansı dikkate alınarak ekip ve proje fikirleri değerlendirilir. İlk 10 dereceye giren proje fikirleri ve erken aşama girişimler sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla hackathon ödülüne hak kazanır.

Tamamlayıcı Life-Skills Eğitimi

Danimarka Mülteci Konseyi tarafından verilecek olan Life-skills Eğitimi; ailenin kaybı, göç, şiddete ve saldırıya maruz kalma gibi olayların yol açtığı endişe ve tahribatla başa çıkmada kişilerin desteklenmesini amaçlamaktadır. 

Eğitimin ana başlıkları; öz-farkındalık, empati, etkili iletişim, duyguları yönetme ve stresle başa çıkma becerisi, yaratıcı ve eleştirel düşünme, karar verme ve problem çözmedir.

Eğitim Türk ve Suriyeli tüm genç katılımcılara açık olmak ile birlikte sertifikalıdır. 

 

SIK SORULAN SORULAR

Programa ne zaman başvurabilirim?
Başvurular 25 Ekim 2021’de başlamaktadır ve 17 Ocak 2022’de sona ermektedir.

Programa nasıl başvurabilirim?
Teknoloji Girişimciliği Programına bireysel veya takım olarak başvurmak için https://bit.ly/3pAdmXm bağlantısını takip edebilirsiniz.

Takımlar en fazla kaç kişiden oluşabilir?

Maksimum 5 kişiden oluşan takımınızla birlikte başvuru yapabilirsiniz. Her takım üyesinin başvuru formunu doldurması gerekmektedir.

Program başvurusunda bir ön koşul var mı?

Eğitim programına başvuru için sistematik bir ön koşul bulunmamakla beraber, başvuruda bulunacak adayların teknoloji ve girişimcilik alanlarına dair ilgisi, merakı ve eğitime katılım göstermeye dair motivasyonu önemsenmektedir.

Programa kimler başvurabilir?

Programa başvurabilmek için;

  • 18-30 yaş aralığında olmanız, 
  • Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis, Hatay ya da İstanbul’da ikamet etmeniz,
  • Türkçe anlama ve konuşma konusunda yetkin (yabancı uyruklu adaylarımız için) olmanız gerekmektedir.

Program ücretli mi?
Programımız ücretsizdir.

Programda kontenjan bulunuyor mu?
Başvuru değerlendirme sürecinin ardından, programa limitli sayıda öğrenci programa dahil edilecektir.

Başvuru değerlendirme süreci ne zaman gerçekleşecek?
Başvurular, Ocak ayı içerisinde değerlendirilecektir.

Başvuruları kim değerlendiriyor?
Başvurular, Başlangıç Noktası ekibi tarafından değerlendirilecektir.

Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Sonuçlar 2021 yılının Aralık ayı içerisinde açıklanacaktır.

Program yüz yüze mi online mı olacak?
Program tamamen çevrimiçi ve görüntülü iletişim araçları kullanılarak ilerleyecektir ve interaktif olacaktır.

Program ne kadar sürecek?
Programın Ocak 2022-Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Programa ne kadar zaman ayırmalıyım?
Katılımcıların programa haftada yaklaşık 5-7 saat ayırması beklenmektedir.

Programdan mezun olma koşulu nedir?
Katılımcıların programdan başarıyla mezun olabilmeleri için %90 katılım oranı sağlamaları gerekmektedir.

Programı başarıyla tamamlayan katılımcılara ne gibi fırsatlar sunulacak?

Programı başarıyla tamamlayan katılımcılar, Teknoloji Girişimciliği Programı Katılım Belgesi almaya hak kazanacaktır. Aynı zamanda temel teknoloji girişimciliği yetkinliklerine sahip olarak kendi teknoloji tabanlı girişimlerini kurma imkanını elde edeceklerdir. Hackathon sürecinde dereceye giren girişimlere ise maddi destek sağlanacaktır.

Aklıma takılan soruları kime sorabilirim?
Bize basliyoruz@baslangicnoktasi.org adresinden ulaşabilir, aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz.