BankacılıkFintech

FinTek Tarihi Ve Türk Bankacılık Sektöründeki Yeri

FinTek 1.0 Manuel uygulamaların finans alanda kullanıldığı ve dijital uygulamalara geçiş sürecini içeren ilk dönem literatürde 1866-1967 yıllarını kapsamaktadır. Bu dönemde 1. Dünya Savaşı’ndan sonra iletişim ve teknoloji alt yapısının kurulması ile ödeme sistemlerinin hızlı olarak yaygınlaşması en önemli gelişme olarak öne çıkmaktadır. FinTek 2.0 1967-2008…
Okumaya devam et