AntroposenToplum

Antroposen Çağı: İnsanın Büyük Özyıkımı

Bilim insanlarının dünyanın geçirdiği büyük evrim süreçlerini anlamlı zaman dilimlerine ayırmak üzere kullandıkları çağ kavramı, günümüzde yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Uluslararası Jeoloji Bilimleri Birliği’ne göre son buzul çağından 11.700 yıl önce başlamış olan ve Holosen (Yeni Çağ) olarak adlandırılan çağın içinde yaşıyorduk. Ancak…
Okumaya devam et