Döngüsel Ekonomiİnovasyon

DTÖ ve Döngüsel Ekonomi

Sürdürülebilir kalkınmaya ve çevrenin korunmasına Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nasıl katkı sağlıyor, diğer bir deyişle kural tabanlı bir düzende çok taraflı müzakere masalarında ticaret ve çevre ilişkisi herkesin çıkarı korunarak nasıl sağlanabiliyor? Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda dünya kaynaklarının optimal kullanımını sağlayarak çevreyi…
Okumaya devam et