Kamu

G20 Komitesi Dijital Devlet İlkelerini Yayınladı

G20 komitesi Arjantin’de gerçekleştirdikleri toplantıda OECD işbirliği ile “G20 Dijital Ekonomi Bakanlığı Deklarasyonu” yayınladı. Komitenin yazmış olduğu raporda devletlerin dijitalleşmesi için “Dijital Devlet İlkeleri” adı altında 7 ilke belirlendi. İnternet ve bilgi teknolojilerinin dünyamızı sarmalamasıyla beraber ortaya çıkan, dijitalleşen devletler, dijitalleşen ekonomiyi destekleyen platformlar olarak öne çıkıyorlar. G20 liderleri kamu yönetimi ve hizmetlerinde verimliliği artırmak amacıyla dijital devlet ilkelerini benimsedi ve bu dönüşümün gerçekleşmesini sağlamak adına adımlar atmaya başladı.

Devletlerin dijitalleşmesi adına belirlenen prensipler, servisler, veri, güvenlik, kamunun ve kamu çalışanlarının dijital kabiliyetleri, standartlar, strateji ve evrim başlıkları oldu. Listelenen prensipler bilgi teknolojilerinin kullanımı için kapsamlı bir yaklaşımı kolaylaştırmayı ve hükümetlere, kapasitelerini ve stratejilerini yeniden şekillendirmede yardımcı olurken aynı zamanda, gizlilik ve veri koruma gibi farklı ülkelerin farklı düzenlemelerine uymayı hedeflemektedir. 

Dijital Devlet, gelişmekte olan dijital ekonomiyi desteklemektedir. Almanya başkanlığı sırasında G20 Liderleri, bilgi ve iletişim teknolojisinin (BİT) kamu yönetiminin etkinliğini ve verimliliğini modernleştirmede ve arttırmada önemli bir rol oynayacağını kabul etti. Hükümetin etkinliğini, performansını ve vatandaşların kamu kurumlarına duydukları güveni arttırmak amacıyla yenilikçi ve veri odaklı bir kamu sektörünün önemini kabul ederek, OECD işbirliği ile G20 üyeleri, “G20 Dijital Hükümet Prensiplerini” oluşturdu. Bu ilkeler, BİT’in kullanımı için kapsamlı bir yaklaşımı kolaylaştırmayı ve hükümetlere, kapasitelerini ve stratejilerini yeniden şekillendirmede yardımcı olurken, aynı zamanda gizlilik ve veri koruma gibi farklı ülkelerin düzenlemelerine saygı göstermeyi hedeflemektedir. 

Hizmetler: 

Kullanıcı gereksinimlerini ve bu ihtiyaçları karşılayan hizmetleri tasarlamaktan başlayarak, Dijital Hükümetler kullanıcı odaklı ve kapsamlı yaklaşımları desteklemelidir. Erişilebilir, uygun maliyetli ve toplum genelinde tüm kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan dijital süreçlerin, ürünlerin ve hizmetlerin tasarımında kullanıcı odaklı yaklaşımları kolaylaştırmak için veri ve dijital teknolojilerin kullanımı teşvik edilmelidir. Kullanıcıların geri bildirimlerini toplayarak, vatandaşların dijital hizmetlerin tasarımına dâhil edilmesi, teşvik edilmelidir. 

Veri: 

Hizmet sunumu, projelerin performansını iyileştirmek için veri kullanımını anahtar stratejik bir varlık olarak tanıtın. Açıklığı, şeffaflığı ve hesap verebilirliği arttırmak için kamu, özel sektör ve sivil toplum tarafından devlet verilerine erişimi ve kullanımını destekleyin. Veri seti kalitesini ve karşılıklı işlenebilmesini geliştirmek, kamuoyunun siyasal üretimini anlamasını ve katılımını teşvik etmek, inovasyonun önünü açacak ve kamusal değerin ortak üretimini sağlayacak hizmet tasarımları ve hizmet sunumu ile kamu sektöründe açık ve veri odaklı bir yaklaşım teşvik edin.

Güvenlik: 

Güvenlik risklerini, veri kaybıyla ilgili endişeleri, gizliliği, tehditleri ve BİT kullanımındaki güvenlik açıklarını ele almak için dijital teknolojilere uygun bir risk yönetimi yaklaşımı benimseyerek, dijital devletin potansiyelini değerlendirmek amacıyla hayati önemi olan güven ve güvenliği teşvik edin. Risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi, azaltılması ve yönetilmesini sağlayarak sistemlerin esnekliğini ve güvenliğini arttırmak amacıyla risk yönetimi modellerini benimseyin. Bu konuyla ilgili uluslararası işbirliğini teşvik edin. 

Dijital Yetkinlikler: 

Dijital Hükümet için kamu görevlilerinin, vatandaşların ve işyerlerinin hazırlığını güçlendirin. Dijital becerileri, dijital okuryazarlığı ve dijital kamu hizmetlerinin kullanılabilirliğini geliştirerek, kamu çalışanlarının, işyerlerinin ve vatandaşların birbirleriyle dijital olarak etkileşime hazır olmalarını sağlamak amacıyla adımlar atarak dijital uçurumu (digital divide)azaltın. Faydalı olabileceği zaman kamu-özel ortaklıklarını teşvik edin.

Standartlar: 

Açıklık, şeffaflık ve mutabakat ilkelerini kullanarak geliştirilen dijital hükümet standartlarının uygulanmasını teşvik edin. Dijital Hükümet objektiflerine ulaşabilmek için endüstri ve pazar standartlarından yararlanarak yeni fırsatları değerlendirmek amacıyla uygun çerçeveler sağlayın, uluslararası standartları kullanın ve ülkeleri farklı bağlamlarda tanıyın.

Strateji: 

Dijital hükümet stratejilerinin finansmanını ve uygulanmasını önceliklendirin ve kolaylaştırın. Dijital devlet stratejilerini uygulamak ve izlemek ve/veya raporlamak için ortak bir yöntem benimsemekten beklenen ekonomik, toplumsal ve siyasal getirilerini belirleyecek iş dünyası vakalarının hazırlanmasını kolaylaştırmak, devlet ihaleleri dâhil olmak üzere kamu yatırımlarıyla ilgili iletişimi, tüm kamu sektöründe paylaşılan hesap verebilirliği ve proje ve program yönetimini ilerletmeyi sağlayın

Evrim: 

Dijital teknolojiler ve hizmetleri, dijital ortamdaki hızlı değişime adapte olabilecek bir şekilde oluşturmak için bir çerçeve oluşturulmalı. Dijital teknolojilerin komisyonu (tasarım, geliştirme ve satın alma) için standartlar belirleyerek, kamu sektöründeki dijital teknolojileri geliştirme ve dağıtma süreçlerinin modern yollarla uyumlu olmasını sağlayın. Bu ilkeleri, dijital hükümet evrimini destekleyen dijital, veri, teknoloji ürün ve hizmetlerini uçtan uca satın almak ve sözleşme yapmak için uygulayın.

Başlangıç Noktası E-bülten

Merak etmeyin. Asla Spam yapmıyoruz.

İlginizi çekebilir
GirişimcilikKamu

Kamu, Destek Vereceği Girişimcilerin Kişilik Analizini Yapmalı

KamuYatırım

Kamu Hangi Girişimleri Desteklemeli?

GirişimcilikKamu

Scooter Paylaşım Girişimlerinin İş Modeli

COVID-19KamuSağlık

Temas Takip Uygulamaları ve Yönetişim Meselesi

Başlangıç Noktası E-bülten

Merak etmeyin. Asla Spam yapmıyoruz.