Geleceğin İş Dünyası

6. GE Türkiye İnovasyon Barometresi Sonuçları

Başlangıç Noktası ve GE Türkiye İnovasyon Lideri Ussal Şahbaz’ın da katkılarıyla hazırlanan 6. GE Türkiye İnovasyon Barometresi sonuçları açıklandı. Raporun tamamına linkte, temel çıktılarına ise aşağıda ulaşabilirsiniz.

2018 Temel Bulgular Karmaşadan Güvene: Yeni Oyuncular, Yeni Teknolojiler, Yeni Güçlükler

1. İnovasyonun İtici Gücü Çok Uluslu Şirketler

 • Küresel yöneticilerin %23’ü, Türk yöneticilerin %39’u inovasyona çok uluslu şirketlerin öncülük ettiğini düşünüyor.
 • KOBİ’ler inovasyon konusunda motivasyonlarını kaybediyor. Küresel yöneticilerin %11’i, Türk yöneticilerin ise %3’ü KOBİ’lerin inovasyona öncülük ettiğini düşünüyor. 
 • Girişimcilerin de inovasyon heyecanı azalıyor. Küresel yöneticilerin % 18’i, Türk yöneticilerin ise % 13’ü yeni girişimcileri inovasyonun itici gücü olarak görüyor. 

2. İnovasyon, Asya’da hızlanıyor

 • Japonya ve Çin’in liderliğinde Asya Bölgesi, küresel inovasyon alternatifi merkezi olarak görülüyor. ABD ve Almanya gibi geleneksel inovasyon liderleri hız kesiyor.
 • Küresel yöneticilerin % 28’i ABD’yi, % 21’i Japonya’yı, % 14’ü Çin’i, % 9’u ise Almanya’yı inovasyon lideri olarak görüyor. 
 • Asya’da ülkelerinin inovasyona olanak tanıyan ortam sunduğuna olan inanç artıyor. Türkiye’de de yöneticilerin % 44’ü inovasyona olanak tanıyan bir ortam olduğunu belirtiyor. 

3. Korumacı Bir Dünyada Çalışmak

Küresel yöneticiler bir yandan korumacı politikalardan diğer yandan küreselleşmeden faydalanmak istiyor.

 • Küresel yöneticilerin % 55’i, Türk yöneticilerin % 56’sı devletin inovasyon konusunda korumacı politika izlemesinin şirketlerin yararına olacağını söylüyor.
 • Küresel yöneticilerin % 69’u, Türk yöneticilerin % 60’ı veri mahremiyetine yönelik düzenlemelerin şirketlerin inovasyon konusunda daha radikal bir tutum benimsemesini engellediğini düşünüyor. 
 • Küresel ve Türk yöneticilerin % 68’i devletin inovasyonun hızına ayak uyduramadığı için gerekli düzenlemeleri yapamadığını düşünüyor. 

4. Üç Boyutlu Yazıcının Potansiyeli

Üç boyutlu yazıcının potansiyeli yöneticileri heyecanlandırıyor. Küresel yöneticilerin % 63’ü, Türk yöneticilerin % 79’u üç boyutlu yazıcının olumlu etki yaratacağına inanıyor.

 • Küresel yöneticilerin % 91’i, Türk yöneticilerin % 93’ü üç boyutlu yazıcının yaratıcılığı artıracağına inanıyor.
 • Küresel yöneticilerin % 81’i, Türk yöneticilerin % 89’u üç boyutlu yazıcıya yatırım yapan şirketlerin rekabette öne geçeceğini söylüyor.
 • Üç boyutlu yazıcıdan en fazla etkilenecek sektörleri yöneticilerin % 52’si ileri teknoloji/bilişim teknolojileri, % 43’ü ise üretim ve tüketici ürünleri olarak belirtiyor.

5. Yatırımın Getirisine Odaklanmak 

 • Küresel çapta inovasyonların % 40’ı, Türkiye’de ise % 39’u bilançoya olumlu yansıyor.
 • İnovasyonda başarılı olanların;

–  % 88’i veriyi bilinçli kararlar vermek amacıyla etkin bir şekilde kullandığını belirtiyor.

–  % 86’sı verilerin kaybolması, çalınması ihtimalini ortadan kaldırmaya yönelik veri güvenliği programı kullanıyor.

–  % 84’ü dijital becerileri iş modelinin merkezine yerleştirdiklerini söylüyor.

6. Popüler mi, gerçek mi?

Popüler olan teknolojilerin her alanda dönüştürücü etki yapacağı düşünülmüyor. 

 • Küresel yöneticiler; yapay zeka, nesnelerin interneti finans teknolojisi ve para birimleri, üç boyutlu baskıyı popüler olarak görürken; yapay zeka, akıllı enerji şebekeleri, ulaşım sistemlerinde elektrik kullanımı ve nanoteknolojinin dönüştürücü etki yapacağını belirtiyor.
 • Türk yöneticiler ise akıllı kentler, yapay zeka nanoteknoloji ve artırılmış gerçeklik/sanal gerçeklik kavramlarını popüler olarak görürken; nanoteknoloji, akıllı enerji şebekeleri, sürücüsüz ulaşım, akıllı kentlerin dönüştürücü etki yaptığını söylüyor.

7. Çalışma Hayatının Geleceği

Küresel yöneticilerin % 74’ü yetenek açığını giderek artan bir sorun olduğunu söylüyor. 

 • Yetenek açığı Türkiye’de de hissediliyor ancak dünya ile kıyaslandığında daha az sorun olarak görülüyor. Türk yöneticilerin % 64’ü yetenek açığını sorun olarak görüyor.
 • Küresel yöneticilerin % 64’ü, Türk yöneticilerin ise % 33’ü doğru yeteneği bulamamanın şirketlerinin etkin inovasyon yapmasını kısıtladığını belirtiyor. 

8. İnovasyonda Zorlu Ortam 

Şirketlerin inovasyon konusunda karşılaştıkları zorluklar artıyor.

 • Hem küresel hem Türk yöneticiler etkin inovasyon yapma konusunda yeterli yatırım ve finansal destek eksikliğini en önemli sorun olarak görüyor.
 • Türk yöneticiler aynı zamanda şirketlerin risk alma konusundaki yetersizliği ve üst yönetimin çalışanlara destek olmamasını da etkin inovasyon yapmanın önündeki engeller olarak sıralıyor.

Başlangıç Noktası E-bülten

Merak etmeyin. Asla Spam yapmıyoruz.

İlginizi çekebilir
Geleceğin İş DünyasıGirişimcilikLiderlik

İnovasyonu ve Büyümeyi Teşvik Etmek: İç Girişimciliğin Gücü

Dijital DönüşümGeleceğin İş DünyasıİnovasyonTeknolojiYapay Zeka

Gelişen Teknolojiler Hava Yolu Ulaşımını Nasıl Şekillendiriyor?

Dijital DönüşümGeleceğin İş DünyasıİnovasyonMetaverse

İşin Geleceği Artık “MetaWork”

Geleceğin İş DünyasıTurizmYapay Zeka

Yapay Zekâ ve Turizm “Velinimet” “Verinimet”

Başlangıç Noktası E-bülten

Merak etmeyin. Asla Spam yapmıyoruz.