Geleceğin İş Dünyası

İşin Geleceğinin İnşa Sürecinde Yasa Yapıcıların Rolü

Türkiye Sanayi ve Teknoloji Stratejisi – 2023 Raporu

Ülkemizin yüksek teknoloji ve inovasyon merkezi olma hedefini gerçekleştirmek amacıyla 18 Eylül 2019 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından stratejik yol haritası yayınlandı. Raporda 2023 yılı hedeflerine ulaşılabilmesi için ülke çapında teknoloji seferberliği ilan edileceği, dijital dönüşümün tüm paydaşlara nüfus edebilmesi için gerekli alt yapı çalışmasının gerçekleştirileceği, sanayinin yeni dinamosu olarak girişimcilik ekosisteminin destekleneceği belirtiliyor. Daha da önemlisi insan faktörü detaylıca ele alınıp geleceğin işlerini yapacak insan sermayesinin yetiştirilebilmesi için çalışmaların yapılacağından bahsediliyor.

İnsan Sermayesi’ne Vurgu

Raporda “Sürdürülebilir İlerleme için Beşeri Sermayenin Gelişimi” başlığı altında insan sermayesinin işin geleceğinde yer alabilmesi adına alınacak aksiyonlar detaylıca belirtiliyor. Öne çıkan aksiyonlardan şu şekilde bahsedilebilir:

  • Mevcut yetenek havuzunun dönüşümü için kamu öncelikli olmak üzere veri analitiği ve veri okur-yazarlığı eğitim seferberliği yapılacaktır. Veri okuma, anlamlandırma ve hatta analizinin yalnızca veri uzmanlarınca değil, tüm meslek gruplarınca ihtiyaç duyulan seviyede yapılabilmesi sağlanacaktır.
  • Kamu çalışanlarının, Milli Teknoloji Hamlesi’nin ihtiyaçları doğrultusunda yetkinlik haritası çıkarılacak ve ihtiyaçları belirlenecek, 2020 sonuna kadar eğitimler ve uygulamalarla yetkinlik düzeyi hedeflenen seviyeye çıkarılacaktır.
  • Yetkinlik ve eğitim tamamlama performansına göre ‘Dijital Teknoloji Uzmanı’ ve ‘Dijital Teknoloji Yöneticisi’ sertifikasyonu yapılacak ve yetkinlikleri gösteren ‘dijital rozet’ uygulaması için mekanizma geliştirilecek, böylece ihtiyacı olan sanayi, kobi ve kamu kurumlarının yetkin uzmanlara erişebilmesi için oluşturulacak platformlarda yetenek havuzu ve yetkinlik seviyesi şeffaf bir biçimde duyurulacaktır.
  • Sanayi ve teknolojinin ihtiyaç duyduğu yeni yetkinlikler ve beceriler, sektörel uzmanlıklar da belirlenerek detaylandırılacak, ilköğretimden itibaren ortaöğretim, lise, meslek liseleri, meslek yüksekokulları ve üniversitelerde müfredatın yeni ihtiyaçlar doğrultusunda revize edilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte çalışılacaktır.

Sözden Öte Aksiyon – Yurtdışında Neler Oluyor?

Değişen küresel ekonomi, hızla gelişen teknoloji, demografik değişiklikler, yeni ekonomik talepler, değişen iş yetkinlikleri ihtiyaçları, artan eğitim ve sağlık maliyeti, işgücünün yeniden şekillenmesine yol açan faktörlerden sadece birkaçıdır. Bu kapsamda politika yapıcılar, işverenler, eğitim ve öğretim kurumları, ve diğer paydaşlar yeni ve değişen iş ortamına uyum sağlamalarına yardımcı olan bir ekonomik düzen oluşturmak için birlikte çalışmalıdır. Bu kapsamda önemli olan aksiyona geçerek önerilerin kimlik bulmasının sağlanmasıdır.

Bunun en güzel örneklerinden biri ise de Amerika’daki Kolorado eyaletinde direkt olarak en yüksek düzey devlet görevlisine bağlı olarak kurulan “Geleceğin İşleri Ofisi” den  bahsedilebilir. Bu ofisin temel görevi, işin geleceği ile ilgili zorlukların farkındalığını arttırmak ve kaynakları bu zorlukların üstesinden gelmeye odaklamak için öncelikler geliştirmek yönündedir. Ofis, bu geniş kapsamlı ve çok katmanlı konu hakkında gerekli araştırılmaların yapılması, analiz edilmesi ve önerilerin geliştirilmesinde sorumluluk ve hesap verilebilirliği merkezileştirmektedir. Ofis, ekonomideki çeşitli sektörlerden ve paydaşlardan katılımları teşvik ederek merkezi bir bakış açısı toplamayı hedeflemektedir.

Aksiyon Şart

Bahsedilen aksiyonlar Türkiye’nin 2023 hedefine doğru yolculuğunda ilerlerken geleceğin yetkinlikleriyle donatılmış ve işin geleceğin yer alacak insan sermayesinin yetişmesine yönelik doğru aksiyonları içerse de topu yere indirecek uygulama mekanizmasından bahsedilmediği fark ediliyor. Bu mekanizma doğrultusunda sanayi, inovasyon, girişimcilik, dijital dönüşüm ve daha nice alanlarda atak yapmayı ve münhasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmek tüm gönlüyle çalışacak insan sermayesini oluşturulmalıdır.

İlgili yasa yapıcı organda geleceğin işlerini ele alacak, sürekli bu kapsamda araştırmalar yapacak bir ofis kurulmalıdır. Bu ofis, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi tüm kurumların yatayda kesişim noktası olmakla birlikte gelecek odaklı bir perspektif insan sermayesinin yapay zeka ile mücadelesini sağlamalıdır.

Başlangıç Noktası E-bülten

Merak etmeyin. Asla Spam yapmıyoruz.

İlginizi çekebilir
Geleceğin İş DünyasıGirişimcilikLiderlik

İnovasyonu ve Büyümeyi Teşvik Etmek: İç Girişimciliğin Gücü

Dijital DönüşümGeleceğin İş DünyasıİnovasyonTeknolojiYapay Zeka

Gelişen Teknolojiler Hava Yolu Ulaşımını Nasıl Şekillendiriyor?

Dijital DönüşümGeleceğin İş DünyasıİnovasyonMetaverse

İşin Geleceği Artık “MetaWork”

Geleceğin İş DünyasıTurizmYapay Zeka

Yapay Zekâ ve Turizm “Velinimet” “Verinimet”

Başlangıç Noktası E-bülten

Merak etmeyin. Asla Spam yapmıyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir