Kamu

Kamuda 2019 İnovasyon Trendleri

Dünya; ekonomileri, toplumları ve dolayısı ile kamuyu öngörülemeyen şekilde değişime zorlayan daha önce eşi görülmemiş bir sürecin ortasında.

Bu süreç, temelde insanların yaşam ve etkileşim şekillerini derinden etkilemekte; doğal olarak da kamu ile olan ilişkilerini de değiştirmektedir. Yaşanan bu değişim, kamu politikalarının tasarımında ve sunumunda dönüşümü zorunlu kılmaktadır.

Dijital dönüşümün sunduğu olanaklar kadar tehditlerin de farkına vararak devletler, politikalarını vatandaşlarından topladığı verileri kullanarak, sosyal ve bilişsel bilim yöntemleri ile anlamlandırarak oluşturmalı ve bu politikaları hayata geçirirken, yine vatandaş odaklı dönüşümü temel prensip olarak ele almalıdır.

OECD, üye ülkelere bu konuda destek olmak üzere, bu konuda Observatory of Public Service Innovation (OPSI) portalını hayata aldı. Portal üzerinden OECD, kural koyuculara farklı araçlar sunmakla birlikte kamuda inovasyonu tetikleyecek dijital tartışma ortamlarını ve örnek vaka çalışmalarını tüm paydaşlarına açtı.

OPSI, geçtiğimiz yıl 84 ülkede gerçekleştirilen ve 542 inovatif projeyi temel alan çalışması neticesinde, politika yapıcılarının düşünce yapısını ve eylemlerini temsilen 2019 yılı kamuda inovasyon trendlerini Embracing Innovation in Government, Global Trends 2019 raporu ile açıkladı. Bu yazımızda bu trendler üzerinde duracağız.

Trend-1: Görünmezden Görünüre Geçiş

Vatandaşların bakış açıları ve görüşleri, kural koyucular tarafında görünür olmayabilir. Bu durum aynı zamanda devletlerin vatandaşlarına sunacağı yenilikleri ve farklı senaryoları da değerlendirerek 360 derece anlamasına, geleceğe yönelik stratejik öngörülerde bulunmasına engel teşkil edebilir. Devletler bu konuda görünmez olanı görünür yapabilmek üzere davranış bilimi odaklı inovatif çalışmalara imza atacaktır. Tasarım odaklı düşünme ve oyunlaştırma teknikleri ile toplumun, alınan kamu politikalarına ilişkin bakış açıları ölçümlenirken, uygulama esnasında yeniliğe karşı direnci kırılacaktır. Bu çalışmalar kamu politikaları üretiminde daha tutarlı kararların alınmasına ve uygulanmasına olanak sağlayacaktır.

Trend-2: Kapıların Açılması

Kamuda şeffaflık ve kamu süreçlerinin karmaşıklık seviyesi, vatandaşların kamu politikalarına katılımını ve vatandaşa sunulan hizmetin kalitesini etkileyen önemli etmenlerin başında gelmektedir. Bu göstergeler doğrultusunda vatandaşların kamu hizmetlerinden yararlanmasında ve kamu yönetiminde aktif katılım sağlamasında önemli zorluklar ile karşılaştıkları gözlemlenmektedir.

Bu zorlukların üstesinden gelmek için devletler, daha geniş kitlelerin daha geniş hizmetlerden yararlanmasına olanak sağlayan inovatif teknolojilerden, yeni iş modellerinden ve platformlardan faydalanmaya başlayacaktır.

Kamunun karşılaştığı zorluklara, yeni iş modeli sunan girişimler başta olmak üzere ilgili paydaşların sunacağı yeni değer önerileri çözüm olacak, yapılan iş birlikleri sorunlara çevik yaklaşımda çözümler getirecektir.

Trend-3: Makinelerce Okunur Bir Dünya

Devletler, dünyayı makineler tarafından okunabilen büyük bir veri setine dönüştürmektedir. Bu veriler gün geçtikçe değeri ve önemi artan algoritmalarca işlenerek kural koyuculara önemli bir karar destek mekanizması sunmaya başlamıştır.

Yürütülen açık veri programları ile devletler, algoritmaların etkili karar alma süreçlerine ne derece destek olduğunu gözlemleme fırsatına sahip oldu. Bu durum doğal olarak kamuda inovasyonu önemli ölçüde tetikledi. Artan veri politikaları ile kural koyucuların temel işlevleri yeniden şekillendi. Yapay zeka ve Blockchain teknolojileri önümüzdeki dönemde kamu sektöründe önem derecesi yüksek teknolojiler olarak raporda yer almaktadır.

Başlangıç Noktası E-bülten

Merak etmeyin. Asla Spam yapmıyoruz.

İlginizi çekebilir
GirişimcilikKamu

Kamu, Destek Vereceği Girişimcilerin Kişilik Analizini Yapmalı

KamuYatırım

Kamu Hangi Girişimleri Desteklemeli?

GirişimcilikKamu

Scooter Paylaşım Girişimlerinin İş Modeli

COVID-19KamuSağlık

Temas Takip Uygulamaları ve Yönetişim Meselesi

Başlangıç Noktası E-bülten

Merak etmeyin. Asla Spam yapmıyoruz.