Sanat

Toplumsal Dönüşüm Alanı Olarak Sanat

Yıkıcı teknolojilerin tetiklediği içinden geçtiğimiz bu büyük dönüşüm; bizleri yeni bir duruş ve üslup edinmeye, sorunlara çözümsüzlükle karşılık vermek yerine, sunulacak çözümlerin bir parçası olmaya itiyor. Bu bağlamda sanat, insanın bir uzvu gibi, ilk zamanlardan bu yana, bir dışa vurum aracı teşkil etmişken, şimdi de benzer bir sancıya tercüman oluyor.  Sanata dair herşey insandan doğmadır ve insana dair herşey sanatın konusunu oluşturmaktadır, yargısından hareketle sanat ve insan arasındaki bu son derece organik ilinti, teknolojik unsurların birçok perspektiften tetiklediği dönüşümü kapsamına alıyor.

Sanatın geniş kapsama alanı, aynı zamanda, sanatın üstlenmesi gereken rolü günümüz dinamikleri gözetildiğinde eskisinden çok daha önemli hale getirmiştir. Buna istinaden; söz konusu dönüşümü, sanatın tüm imkan ve unsurlarıyla eleştiriye açacak; bu dönüşüm, toplumsal ve kültürel yaşamı geri döndürülemez şekilde değiştirirken, ideal form ve biçimleri, dönüştürücü teknolojilerin süreç ve yöntemleri ile birlikte tartışacak ve öncelikleri belirleyecek bakış açılarına, sanatçı ve topluluklara ihtiyaç duyulmaktadır. Sanatı, bahsedilen tüm nedensellik ilişkilerinin tam da ortasında, eleştirel tavra kaynak ve yöntem olarak konumlandıracak bu bakış açısına duyulan ihtiyaç, eleştirel bir gelecek hayalinin en insani unsurunu teşkil edecektir.

Yukarıdaki amaçlara hizmet etmek ve bu gerekleri karşılamak üzere, çoğulcu ve kucaklayıcı bir yaklaşım ile;

  1. Yapay zeka, otonom arabalar, artırılmış gerçeklik gibi teknolojiler başta olmak üzere, toplumsal/kültürel yaşamın bu teknolojiler doğrultusunda nasıl değiştiğini,
  2. Yıkıcı teknolojiler toplumsal ve kültürel yaşamı değiştirirken, muhafaza edilmesi gereken değerleri,
  3. Bu teknolojiler ile birlikte büyük tartışmaları tetikleyen etik unsurunu,
  4. Sanat yoluyla eleştirel bir geleceğin nasıl kurgulanması gerektiğini ve
  5. Eleştirel duruşun, hükümet politikalarına ve toplum yaşantısına tesir edecek şekilde kurgulanma yöntemini,

ele almak, bu konuları tartışmaya açmak, önümüzdeki döneme yön verecek ve bu süreçte benimsenecek kurallar manzumesini ve yol haritalarını belirlemek zaruri hale gelmiştir.  Bu çalışmaların neticesinde ortaya çıkacak rapor, görüş vesair dokümanlar, dönüşüme konu teknolojilerin destekleyici unsurları olarak konumlandırılmalı, bunların geniş kitlelere ulaşması için kullanılmalıdır.

Bu ihtiyaç dahilinde üretilecek düşünce vesair unsurların, toplumun salt sınırlı bir kesimi tarafından değil, aksine olabildiğince geniş olarak sahiplenilmesi amacıyla; içerisinde birçok farklı görüş ve duruş barındırması son derece gerekli ve önemlidir.

Sivil toplum örgütleri, sanat kuruluşları, müzeler, sanat üzerine faaliyet gösteren dernek ve vakıflar,  yukarıdaki hedefler doğrultusunda faaliyet gösterebilecek ve üretebilecek; dolayısıyla topluma öncülük edebilecek birincil oluşumlardır. Bu oluşumların her türlü düşünce setinin dayatmasından ari olarak ve eleştirel tavrın korunması esasıyla yukarıdaki konulara cevap araması; bu konularda toplum dinamiklerini ve içinde yaşadığımız kültüre özgü unsurları gözetmek suretiyle sanatın topluma tesirini ve toplumu dönüştürme kuvvet ve kudretini hayata geçirmesi; şüphesiz ki yenilikçi teknolojilerin büyük bir hızla dönüştürdüğü dünyamızın ana ihtiyaçlarındandır.

İşte bu sebepler ile, yukarıdaki konuları tartışmaya açmak; bunlara uzun vadeli ve kapsayıcı çözümler yaratmak ve bunların benimsenmesini sağlayacak mekanizmaları çalışmak üzere Başlangıç Noktası; sanatın tüm aktörlerine açık çağrıda bulunmaktadır.

Başlangıç Noktası E-bülten

Merak etmeyin. Asla Spam yapmıyoruz.

İlginizi çekebilir
SanatYapay Zeka

Yapay Zeka ve Sanat: İki Dünya Arasındaki Büyüleyici Buluşma

SanatYapay Zeka

Sanatta Yapay Zekanın Yükselişi: Yaratıcılığı Yeniden Tanımlamak

BlockchainSanat

Yeni Kripto Çılgınlığı: NFT

AğlarSanat

Ağlar - Sanat

Başlangıç Noktası E-bülten

Merak etmeyin. Asla Spam yapmıyoruz.