Etkili Genç LiderSürdürülebilirlik

Şirketler İçin Sürdürülebilirlik Nedir? Neden Önemlidir? Kurumsal Sürdürülebilirlik İçin Beş Krtik Nokta

Şirketler İçin Sürdürülebilirlik Nedir? Neden Önemlidir?

Gelişen ve değişen modern dünyada teknolojik, sosyal ve etik sorunları içine alan ve bir hayli geniş bir kavram olan sürdürülebilirlik ekonomik faaliyetlerin yaratıcı boyutunu da ifade etmektedir. Günümüzde oldukça dikkat çeken ve ciddi aksiyonları beraberinde getiren kurumsal sürdürülebilirlik; hakkında en çok yazılan ve konuşulan kavramların başında geldiği açıktır. Sürdürülebilirlik; yalnızca çevresel bir değişim ve gelişimi değil, iklim değişikliği başta olmak üzere yoksulluk, eğitime ulaşım, kaynakların eşit dağıtılması gibi konularla öne çıkmaktadır. Sürdürülebilirlik denildiğinde akla ilk gelen toplumlar, devletler ve sivil inisiyatifler olsa da yeni dünyada şirketler de sürdürülebilirlik konusunda aktif rol oynamaktadır.

Geçmiş yıllarda yalnızca finansal beklentiyi karşılama ve kâr amacı güden şirketler günümüzde sosyal içerikli uygulamalar ve kararlar almaya doğru evrilmiştir. Çevresel ve toplumsal değerlerle hareket eden, sorumluluk ve farkındalık bilinci yüksek uygulamalar şirketlerin kurumsal sürdürülebilirlik stratejilerinin başında gelmektedir.

2010 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin farklı ülkelerde faaliyet gösteren 766 şirketin CEO’su ile gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre; tüketicilerin bilinç düzeyindeki artışları doğrultusunda gelen taleplerin, şirketleri kurumsal sürdürülebilirlik konusunda teşvik eden önemli faktörlerden biri olduğu ortaya konulmuştur. Bu durum şirketlerin sürdürülebilirliğe yönelik çalışmaları ve uygulamaları toplumun farkındalığının yüksek olması ile son derece ilişkili olduğunu göstermektedir. Etkileyebilirliği düşünüldüğünde şirketlerin azımsanmayacak bir rolü olduğu açıktır. Bireylerde topluma mal olacak bir bakış açısı değişikliğinin sağlanması kurumsal sürdürülebilirlikle bağlantılıdır. Eylemlerinin etkilerinin farkında olan, faydanın çoğaltılması amacını güden ve sosyal zararların bilincinde olan şirketlerin kurumsal sürdürülebilirlik konusunda geniş kitlelere ulaşması ve etki yaratması mümkündür.

Şirketlerin halihazırda çevrelerinde gerçekleşen ekonomik, sosyal veya kültürel değişimlerden etkilendikleri açıktır. Bu etkinin günümüz koşulların uygun şekilde, gelecek temelli ve sürdürülebilirlik bakış açısıyla pozitif inovasyonlara dönüştürülebilir. Aynı zamanda kurumsal sürdürülebilirliğin şirketlerin bünyesinde doğru ve kalıcı şekilde entegre edilmesi işletme ömürlerinin sürdürülebilirlik yönünde artmasına olanak sağlayacaktır. Özellikle günümüzde çevresel sürdürülebilirlik, sosyal eşitlik ve ekonomik refahın sağlanması yönünde şirket destekleri, işletmenin değerlerinde artış ve gelişmeler yaşanmamasının yanında sürdürülebilir kalkınmanın toplumsal ayağını da beslemiş olacaktır.

Teknoloji, kurumsal sürdürülebilirliğin sağlanması için en önemli araçlardan biridir. Sürdürülebilirlikte teknolojinin kullanılmasının üç önemli getirisi bulunmaktadır. Bunlar;

  1. Herkesin katılımını sağlanması ve beraberinde fırsat eşitliğinin yakalanması,
  2. Yapılan girişimlerin/faydanın hızlı bir şekilde herkes tarafından duyulması ve geniş kitlelere yayılması,
  3. Doğru ve etkin kullanıldığı takdirde çevresel faydanın sağlanmasıdır.

Bu anlamda şirketlerin teknolojiyi verimli kullanması kurumsal sürdürülebilirliğin sağlanmasında önemli bir adımdır.

Kurumsal Sürdürülebilirlik İçin Beş Kritik Nokta Nedir?

  1. Gelişen ve değişen dünyada şirketlerin kazanımlarını arttırma ve müşteri odaklı çalışmalarının yanında kurumsal sürdürülebilirliği sağlamak için yeni bir iş yapma modeli geliştirerek geleceğe yatırım amaçlı uygulamaları devreye sokmaları gerekmektedir.
  2. İşletmelerin, yalnızca ekonomik bir değer yaratan ve üreten kuruluş anlayışından uzaklaşarak ortaya çıkan negatif dışsal ve içsel durumları da yok etmek için çaba sarf etmelidir.
  3. Sürdürülebilir bir kalkınma için şirketlerin hangi alanlara yoğunlaşması gerektiğini iyi analiz ederek hükümet ve sivil toplum kuruluşlarını teşvik edici aksiyonlar almaları gerekmektedir.
  4. Çevreye dost üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, şirket destekleri ile birlikte bireylerin kaynaklardan eşit yararlanmaları ve ekonomik refahın arttırılması şirketlilerin sürdürülebilir politikaları doğrultusunda görülen gelişmelerden olması muhtemeldir.
  5. Enerjinin verimli kullanılması, döngüsel ekonominin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir raporların hazırlanması şirketler tarafından üzerinde durularak bünyelerinde kamusal sürdürülebilirlik ekipleri/departmanları yer almalıdır.

Başlangıç Noktası E-bülten

Merak etmeyin. Asla Spam yapmıyoruz.

İlginizi çekebilir
ÇevreEkolojiSürdürülebilirlik

Yeşil Tüketimin İzinde: Ekotüketim ve Geleceğe Daha Yeşil Adımlar

BiyoteknolojiİnovasyonSürdürülebilirlik

Güneş Enerjisiyle Yaşayan Mikroplar: CO2'den Sürdürülebilir Geleceğe Köprü!

DeğişimİnşaatSürdürülebilirlik

Geleceğin Ahşap Şehirleri

DoğaSağlıkSürdürülebilirlik

Küresel Isınma ve Sivrisinekler: Hayvanlarla İlişkimizin Dönüşümü

Başlangıç Noktası E-bülten

Merak etmeyin. Asla Spam yapmıyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir