İklim DeğişikliğiSürdürülebilirlikYenilenebilir Enerji

İklim Krizinin Aciliyeti: Neden Yenilenebilir Enerjiyi Kucaklamalıyız

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dünya Meteoroloji Günü ile ilgili yakın tarihli bir açıklamada, iklim krizini ele almak için derhal harekete geçmenin önemini vurguladı. Guterres, küresel ısınmayı 1,5 derecenin altında tutmanın aciliyetinin altını çizerek, bunu yapmamanın dünyayı bir “iklim felaketine” yaklaştıracağına dikkat çekti. Hem…
Okumaya devam et
Akıllı TarımSürdürülebilirlikVerimlilik

Gelecek İçin Sürdürülebilir Tarıma Yatırım

Gelişmiş ülkelerde, yüksek kaliteli tarım arazileri, tarımsal üretimin önemli bir bileşenidir. Tarım endüstrilerini sürdürmek için büyük miktarda verimli toprağa ihtiyaçları var. Ancak araziye olan talep sürekli artmakta ve bu da mevcut arazilerin kalitesi üzerinde baskı oluşturmaktadır. Toprak erozyonu, kirlenme ve bozulma, mahsul üretimi üzerinde ciddi etkilere sahip…
Okumaya devam et
Döngüsel EkonomiSürdürülebilirlikTeknolojiVerimlilik

Sürdürülebilirliğe Katkı: Tamirat

Sürdürülebilirlik, son yıllarda giderek daha fazla insanın tüketim alışkanlıklarımızın çevre üzerindeki etkisinin farkına varmasıyla birlikte moda bir kelime haline geldi. Tüketicilerin sürdürülebilirliğe katkıda bulunma yollarından biri, yenilerini almak yerine eski dijital ürünlerini tamir ettirmektir. İnsanlar yeni ürünler satın almayı tercih ettiklerinde…
Okumaya devam et
Genel

Enerji Sektörünü Şekillendirecek İklim Dostu Teknolojiler

Sera gazı emisyonlarının azaltılmasında enerji sektörü büyük rol oynuyor. Rüzgar ve güneş gibi temel teknolojilerin günümüzde geniş çapta ticarileştirilmesinin yanı sıra, iklim değişiklikleriyle mücadele amacıyla, enerji teknolojileri de sürekli…