İklim DeğişikliğiYapay Zeka

Yapay Zeka İklim Değişikliği Stratejisini Nasıl Güçlendirebilir?

İklim değişikliğini yavaşlatmak, beklemesi gereken bir konu kesinlikle değildir. Başarısız olursak, dünyamız küresel COVID-19 salgını nedeniyle yaşadığımızdan daha kapsamlı bir krizle karşı karşıya kalması büyük olasılıktadır. Yapay zeka (AI) teknolojisi bir sorunu çözmeye yardımcı olduğunda, problem çözme daha hızlı yapılabilir ve çözüm genellikle…
Okumaya devam et
İklim DeğişikliğiKalkınma

İklim ve Kalkınma İkilemi?

Ateşi keşfeden insan odunla pişirme ve ısınma yaptığında ilk yanma gazını doğaya salarak, katı atık küle sebep oldu. Tarım, cevherleri işleme ve kömürün keşfi ile coşan endüstrileşmeyle çevre ve iklime giderek artan olumsuz etki yarattık. Tekerlek, tren, gemi, otomobil derken devasa sektörlerle bugün dijitalleşen dünyadayız. Gezegendeki su ve kara ekosistemlerinin…
Okumaya devam et
İklim DeğişikliğiToplum

Markaların Sürdürülebilirlik Mesajları Yanlış Kişileri mi Hedefliyor?

Markalar, sürdürülebilirlik reklamcılığında belli klişelere odaklanmış durumda ve bu klişelerden beslenen araştırmalara takılarak markalardaki bu önyargılar giderek büyümekte. Örneğin, First Insight be Wharton School tarafından yapılan çalışma, bir markada sürdürülebilirliğe öncelik verme olasılığı en yüksek neslin, Z kuşağı olduğunu ortaya koyuyor. Bir…
Okumaya devam et
İklim DeğişikliğiToplum

Türkiye, İklim Etkileri Nedeniyle 2050’ye Kadar GSYİH’sının %2’sini Kaybedebilir

IPCC’nin Ulusal Odak Noktası olan Avrupa-Akdeniz İklim Değişikliği Merkezi’nin (CMCC) yayınladığı yeni bir rapora göre, emisyonları azaltmak için acil olarak harekete geçilmediği sürece, ortaya çıkacak iklim etkileri G20 ülkelerinde geri dönüşü olmayan bir yıkıma neden olacak. Türünün ilk çalışması olan G20 İklim Etkileri Atlası, iklim etkilerinin önümüzdeki…
Okumaya devam et