Geleceğin İş Dünyası

Açık Çağrı: Ülke Çapında Geleceğin İş Yetkinliklerini İnşa Etmek Üzerine

Geleceğin iş yetkinliklerini şimdiden öngörmek ve ülke olarak bu yolda oluşacak tüm hareketlere destek vermek önemli bir konu olarak karşımızda duruyor. Geleceğin getireceği yeni şartlarda rüzgarın nereden eseceğini öngörmemizin her dakika daha da zorlaşacağının bilincinde olarak, şimdiden gelecek için toplumumuzun tüm bireylerini hazırlamamız gerekiyor. Bu kapsamda, geleceğin işlerini oluşturacak, geleceğin iş yetkinliklerini uçtan uca planlayarak, genç nüfusumuzun her kesimi için ayrı bir hazırlık yapma ihtiyacı doğuyor.

Bu pencereden bakıldığında yasa yapıcıların, sosyal girişimlerin, özel girişimlerin ve toplumun farklı kesimlerinden meydana gelebilecek “Geleceğin Yetkinliklerini Oluşturma İş Birliği”nin arkasındaki itici kuvvetleri anlamak önem kazanıyor. Bu itici güçlerin, toplumun katmanlarına geleceğin getireceği iş karmasındaki değişim ile ilgili farkındalık kazandırılması, bütünsel bir eğitim anlayışının benimsenmesi, yaşam boyu öğrenim kültürünün tohumlarının atılması ve işin geleceğine doğru yolculuk haritalarının hazırlanması olarak karşımıza çıkıyor. Önceliklendirilmesi gereken çalışmalar ise:

 • Farkındalık Kazanımı: Bireylerin geleceğin eğitimi, kariyer yolları ve yetkinlikleri ile ilgili etkin bir iletişim planının oluşturulması ve hayata geçirilmesi.
 • Bütünsel Eğitim: Geleceğin yetkinliklerine hizmet edebilecek bütünsel bir eğitim anlatışının geliştirilmesi ve sürekli olarak güncellenmesi.
 • Yaşam Boyu Öğrenim Kültürü: Öğrenimi sadece okul sıralarında olacak şekliyle sınırlayan günümüzün doğrusal anlayışının yıkılarak geleceğin üstel anlayışını içeren öğrenimin yaşam boyu olduğu bir kültürün oluşturulması.
 • İşin Geleceği Yolculuğu: İlkokul öğrencisinden üst düzey yöneticiye kadar toplumun her kesiminin yaşamanın her aşamasında bir sonraki adıma hazırlanmasını kolaylaştıracak işin geleceğine yolculuk haritalarının oluşturulması

Geleceğin Yetkinliklerini Oluşturma İş Birliği’nin paydaşları kimler olabilir?

 • Devletin ilgili kurumları
 • Sosyal kurumlar
 • Kurumlar
 • Geleceğin iş yetkinlikleri ve işleri üzerine araştırma yapan düşünce kurumları

Geleceğin Yetkinliklerini Oluşturma İş Birliği öncülüğünde oluşacak “Kalkınma Programı”nın temel hedef kitlesi kimler olabilir?

 • Öğrenciler
 • Profesyoneller (Erken Kariyer)
 • Profesyoneller (Orta ve Üst kariyer)
 • Yaşam Boyu Öğrenim Merkezleri

Geleceğin Yetkinliklerini Oluşturma İş Birliği öncülüğünde oluşacak “Kalkınma Programı”nın temel çıktıları neler olabilir? Örnek olarak belirtilen aşağıdaki çıktıların kapsamlı ve detaylı olarak ele alınması gerekiyor.

 • Öğrenciler
  • Staj Programları: Geleceğin yetkinliklerini geliştirilmesine destek olan staj programları
  • Eğitimler: Yasa yapıcıların stratejik öncelikleri nazarında oluşturulacak geleceğin yetkinlik setleri ışığında geliştirilmiş özel eğitim programları.
  • Online Platform: Geleceğin yetkinlikleri kapsamında öğrencilerin gelişimlerini takip edecekleri online olarak hayata geçecek yaşam boyu öğrenim merkezi.
 • Profesyoneller (Erken, Orta ve Üst Düzey Kariyer)
  • Mentorluk Programları: Geleceğin yetkinliklerine hakim profesyoneller ile kariyer yollarında ilerlerken bu yetkinlikler hakkında mentorluk almak isteyenleri bir araya getiren programlar
  • Profesyonel Geliştirme Programları: Eğitim kurumları ve üniversiteler ile yapılacak işbirlikleri doğrultusunda geleceğin yetkinlikleri odaklı geliştirilen özel programlar 

Peki nereden başlamalı?

 • Yukarıda da belirtildiği üzere, geleceğin yetkinlikleriyle donatılmış insan sermayesinin oluşturulması adına öncelikle ülke çapında hangi stratejik sektörlerde hangi iş yetkinliklerinin geliştirilmesi gerektiğine dair çerçeve plan oluşturulmalıdır.
 • Oluşturulan çerçeve plan doğrultusunda Geleceğin Yetkinliklerini Oluşturma İş Birliği’nin paydaşları belirlenmeli ve hedef kitlesi tanımlanmalıdır.
 • Tanımlanan hedef kitle için sunulacak değer önerilerinin geliştirilmesi sağlanmalıdır.

Teşvik Programları

Yasa yapıcılar tarafından geliştirilecek teşvik programları toplumun yaşam boyu öğrenme felsefesini benimsetmeyi amaçlayarak geleceğin yetkinliklerinin inşaası konusunda alınacak yol önem kazanıyor. Bu kapsamda:

 • Eğitim konusunda hizmet sağlayan kurumlara teşvik programları geliştirilerek bazı özel hakların sağlanması.
 • Online olarak oluşturulacak platformlarda bireylerin aktif olarak katılmasını destekleyecek ve katılım seviyelerini arttıracak teşvik programlarının geliştirilmesi.
 • Ülke stratejisi doğrultusunda belirlenmiş sektör, geleceğin işi ve geleceğin yetkinliğini benimseyerek yol haritasını şekillendiren kurumlara teşvik programlarının geliştirilmesi gibi çalışamalardan söz edilebilir.

Son minvalde, ülkemizin gelecekteki muasır medeniyetler arasında yerini altın harflerle yazdırabilmesi için atılması gereken önemli adımlar bugünden atılmalı ve bunun için tüm paydaşlar var gücüyle çalışmalı, çabalamalı…

Başlangıç Noktası E-bülten

Merak etmeyin. Asla Spam yapmıyoruz.

İlginizi çekebilir
Geleceğin İş DünyasıGirişimcilikLiderlik

İnovasyonu ve Büyümeyi Teşvik Etmek: İç Girişimciliğin Gücü

Dijital DönüşümGeleceğin İş DünyasıİnovasyonTeknolojiYapay Zeka

Gelişen Teknolojiler Hava Yolu Ulaşımını Nasıl Şekillendiriyor?

Dijital DönüşümGeleceğin İş DünyasıİnovasyonMetaverse

İşin Geleceği Artık “MetaWork”

Geleceğin İş DünyasıTurizmYapay Zeka

Yapay Zekâ ve Turizm “Velinimet” “Verinimet”

Başlangıç Noktası E-bülten

Merak etmeyin. Asla Spam yapmıyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir