Dijital EşitsizlikToplum

Yeni Dünyanın Sorunu: Dijital eşitsizlik

Pandemi sürecinde karşımıza çıkan önemli bir gerçek, yükselen dijital eşitsizlikler oldu. Artık gelir, cinsiyet, etnisite gibi değişkenlerin yanı sıra dijital eşitsizlik de önemli bir sorun olarak karşımızda ve gelişmekte olan ülkeler için ekonomik ve insani kalkınmanın önündeki en büyük engellerden biri olarak görülüyor. Ülkeler, bölgeler, şehir-kırsal…
Okumaya devam et
GöçToplum

Psikolojik ve Sosyolojik Şok: GÖÇ

‘Herkes aynı notayı söylediğinde uyum elde edemezsiniz’ Küreselleşmeyle beraber evrensel sorun haline gelen göç konusu ülkelerin beraber karar almasını ve ortak yasalarla hareket etmesini gerektiren olgudur. Çeşitli bölgeler arasında hareketlilik…
Dijital DönüşümToplum

Marka Değeri İçin Dijital Dönüşüm mü? Yoksa Dijital Motivasyon mu?

İnsan doğasının ihtiyaç ve beklentileri yıllar geçtikçe değişmiyor. İnsanlar evrimleşse bile Maslow’ un temel ihtiyaçlar olarak tanımladığı özelliklerini koruyorlar. İnsanlarla ilgili değişen temel konu ise insanların istediklerini elde etme şekilleri oluyor. Teknolojinin gelişmesi ve dijitalleşmenin artması sonucu olarak insanlar ihtiyaçlarını tatmin için daha…
Okumaya devam et
KriptoparalarToplum

Kripto Varlıklar Ve Kontrol Dışı Alana Yatırım

Son günlerde özellikle gençler arasındaki en güncel konuların başında kripto paralar ve bunlara yapılan yatırımlar geliyor. Bu nedenle öncelikle “para”nın ne olduğunu anlamak uygun olur. Günümüzde kullanımda olan üç çeşit para var. Fiyat para…
Küresel RisklerToplum

Dikiz Aynasına Bakarak Araba Kullanamazsın

Bir parçası olduğum yaşını başını almış insanlar grubu “hey gidi eski günler” konusunda ağız birliği ederler. Nostalji genelde gittikçe daha fazla hayatın bir parçası olmaya başlar. Ergenlik çağımda ailenin ve çevremizin en kıdemli üyelerinin “İstanbul eskiden böyle miydi, yahu?” nidalarından bana o kadar sıkıntı gelmişti ki, kendim o çağlara geldiğim…
Okumaya devam et
Etkili Genç LiderToplum

5 Faktör Kişilik Kuramı

Kişilik; bireyin çevresiyle kurduğu, diğerlerinden farklı ve bireye özgü yapılaşmış özellikler bütünüdür. Kişilik kelimesi Latince “persona” veya “tiyatro maskesi ” kelimesinden kaynaklanır ve bu dünyaya gösterdiğimiz maske anlamına gelen bu…
Toplum

Alfa Kuşağı’na Virüs Bulaştı!

Uzun yıllardır jenerasyonları belirli profillemelerle tanımlayarak pazarlama, iletişim ve yönetim faaliyetlerinde bulunmaya çalıştık. Baby boomers, X, Y jenerasyonu(kuşağı) derken son dönemlerde en popüleri Z kuşağı olmuştu. Milenyum çağı çocuklarıydılar. Hızlı ve analitiktiler. Yaratıcı ruha sahiptiler. Çabuk sıkıldılar. Bireysel davrandılar. Yöneticilerini…
Okumaya devam et