Eğitim

2023 Eğitim Vizyonu – Öğretmen Eğitimine Yönelik Tasarım Odaklı Yaklaşım Raporu

Dijital teknolojilerin etkisi ile nefes kesici bir hızla değişen dünya, endüstri döneminde kurulan kurum ve kurulları bir bir değiştirmekte. Her alanda olduğu gibi, eğitim de bu değişimden olumlu ve olumsuz yönleri ile etkilenmektedir.

Gelişen teknolojiler ile birlikte, toplumun alışkanlıklarında yaşanan derin dönüşüm ve bireylerin her gün kendini yeniden üretme ihtiyacı ile geleceğe hizmet etmek için gerek duyduğumuz yetkinlik setleri, eğitim alanında yapılan çalışmaların her zaman bir adım önünde koşusuna devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu Raporu’na göre, “Öğrenme Süreçlerinde Dijital İçerik ve Beceri Destekli Dönüşüm” çerçevesi altında belirlenen hedefler doğrultusunda geleceğin toplumunu ve iş gücünü oluşturacak yeni nesillerin geliştirilmesi için stratejiler belirlenmiş durumda.

Öğretmenlerin, bu sektör içerisinde tüm kurum ve kuruluşlarda nihai hizmeti alan öğrenciler önündeki ilk temas noktası olmasından ötürü, eğitimde dijital içerik ile beceri destekli dönüşüm stratejisinin etkili ve hızlı bir şekilde uygulanabilmesinde öğretmenler kritik bir konumda bulunuyor. Belirtilen hedeflerin hayat bulması adına ilk yatırımın bu hedefleri uygulamaya alacak öğretmenlere yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.

Başlangıç Noktası, Eğitim Teknolojileri Zirvesi (ETZ) Akademi ve Wunder Innovation Studio iş birliği ile öğretmenlerin dijital becerilerini geliştirmeleri sürecine destek olmak, bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu 2023 hedeflerine çözüm üretmek amacı ile bir dizi çalışma gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda “2023 Eğitim Vizyonu –  Öğretmen Eğitimine Yönelik Tasarım Odaklı Yaklaşım Raporu” hayat bulmuştur.

Bu rapor kapsamında öğretmenlerin dijital becerilerini artırmaları sürecinde karşılaştıkları zorlukları saptamak ve bu zorlukları gidermek için ihtiyaçlarının neler olduğunu anlayabilmek üzerine akademik ve ampirik çalışmalar; nicel ve nitel saha araştırmaları, literatür taramaları gerçekleştirilmiştir.

Eğitimin diğer iş alanlarına kıyasla metot ve bilgi açısından en inovatif iş kolu olduğu yapılan araştırmalar ile kanıtlanmış durumda. Ülkemiz perspektifinden de bu durum küresel yönelimler ile paralellik göstermektedir. Rapor dahilinde belirtilen anket çalışmasına göre her 10 öğretmenden 8’i dijital becerileri ve teknolojiyi derslerine nasıl entegre edebileceğini öğrenmek ve daha etkili bir şekilde öğretim yaklaşımlarını belirlemek için kullanması gerektiğini anlamak istediğini belirtmektedir. Bu durum, eğitimde sürdürülebilir inovasyonun öğretmenler gözünden kabul görmüş bir gereksinim ve ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

Saha çalışmaları neticesinde 31 farklı zorluk ve 9 ana ihtiyaçtan oluşan bulgu havuzu oluşturulmuştur. Belirlenen bulgular baz alınarak konu uzmanlarından oluşan multidisipliner bir atölye organize edilmiş ve bu atölye çalışmasında tasarım odaklı, yenilikçi çözümler kullanılarak bulgulara çözüm önerileri: fikirler oluşturulmuştur.

Atölye çıktıları derlenerek 9 farklı prototip üretilmiş ve bu prototiplerin hayata geçirilmesinde ihtiyaç duyulan temel paydaşlar belirlenmiştir.

Öğretmen Eğitimine Yönelik Tasarım Odaklı Yaklaşım çalışmamızın bir sonraki aşaması ise, üretilen prototiplerin öğretmenler ve ilgili paydaşlar ile test edilerek derinleştirilmesi olacaktır. It offers casino games such as clickmiamibeach.com live dealer casino games, online slots, roulette, poker, bingo, instant play games, and sports betting. Daha sonrasında, detaylandırılan prototiplerin hayata geçirilebilmesi için ilgili paydaşlar ile ekosistemin oluşturulması ve çözümün geliştirilmesi öngörülmektedir.

Fikirlerin vücut bulması için gerekli ekosistem ihtiyacı için platform oluşturmak ve ülkemizin gelecek kuşaklarını yetiştiren öğretmenlerimize en etkili şekilde yol gösterebilmek için Başlangıç Noktası, ETZ Akademi ve Wunder Innovation Studio olarak üzerimize düşen sorumluluğu üstlenmeye hazırız.

Geleceğin dünyası, ortak aklı en iyi kullanabilenlerin başarılı olacağı bir ortam. Ortak aklı bulabilen ve nasıl katkı vereceğini-alacağını bilenin başarı şansının fazla olduğuna inanıyoruz. Eğitim alanında geleceğin dünyasına yeni bir gözlükle bakıp her türlü konuda çözümün bir parçası olmak, akılcı model önerileri getirerek tartışmak ve sonuç oluşturmak isteyen herkesi bu ekosistemin bir parçası olmak üzere Başlangıç Noktası’na bekliyoruz.

Başlangıç Noktası E-bülten

Merak etmeyin. Asla Spam yapmıyoruz.

İlginizi çekebilir
EğitimYapay Zeka

Yapay Zeka ile Dil Öğrenimi: Yabancı Dil Öğrenimi Kolaylaşıyor mu?

DepremDoğal AfetEğitimSürdürülebilirlik

Kriz Zamanlarında Eğitimi Desteklemenin Önemi: Türkiye'nin Son Depremlerinden Dersler

Dijital DönüşümEğitim

Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Metaverse’de Sanal Kampüs Kuracak

AlgoritmaEğitim

Britanya’daki Algoritma Skandalına Dair

Başlangıç Noktası E-bülten

Merak etmeyin. Asla Spam yapmıyoruz.