Eğitim

Eğitim Anlayışımız Değişmek Zorunda

Arché Projesi, yıllardır yaz tatillerini çeşitli yaz okullarında ve Nesin Matematik Köyü’nde geçirirken alternatif bir eğitimin mümkün olduğunu gören, Türkiye’de eğitimin standardından memnun olmayan öğrencilerce 2014 yılında kuruldu. 2014’te “deneysel” bir kampla başlayan bu süreçte şimdiye dek 11 yaz kampıyla 300’den fazla öğrenciye ve 60’dan fazla hocaya ulaşıldı. Merak uyandıran alanlarda kamplar düzenlemekle başlayan Arché zamanla daha büyük bir amaca, Türkiye’de entelektüel alanı çeşitlendirmeye ve kendini entelektüel olarak tanımlayan insanları bir araya getirmeye evrildi. Türkiye’nin gerçek entelektüellerinin kendi sözleri ile: “Boyumuzu oldukça aşan bu iş için bata çıka, oflaya puflaya ama heyecanımızı kaybetmeden (henüz) çalışmaktayız.”

Arché 2018 Yaz Sezonu Programı:

Arché – Bizans Tarihi Toplantısı

19-26 Ağustos 2018 NMK, Şirince

Bizans tarihi etrafında kurguladığımız 1 haftalık programımız süresince, Türkiye ve dünyanın çeşitli üniversitelerinden Bizans tarihi ve arkeolojisi alanlarında ihtisas sahibi öğretim üyelerini farklı eğitim seviyelerinden öğrencilerle birlikte Şirince’de ağırlayacağız.

Sanat Felsefesi Kampı

22-28 Temmuz 2018 Tiyatro Medresesi-Şirince

Filozoftan boşalan yeri alan sanatçı ya da Platon’dan beri dillere pelesenk olan, sanatın

yerine geçen felsefe… Felsefenin sanata olan ilgisi sadece bir sanat teorisi üretmek değil, aynı zamanda onun düşünce için ne ifade ettiğini anlamak olmuştur. Peki sanatın felsefeye sunduğu yenilik nedir? Ya da felsefenin, Platon ile başlayan sanat ile olan hesaplaşmasını neden O’na dönüşerek, O’nun dili ve yöntemlerini kullanarak bitirmiştir?

Arché 2018 Ekonomi Yazokulu

12-19 Ağustos 2018 Nişanyan Otel, Şirince

Bir haftalık ekonomi kampımız süresince ekonomideki yeni gelişmeleri, para politikaları ve iktisadi kalkınmanın gereklerini tartışacak, Türkiye ekonomisini konuşacağız.

Arché – Tragedya ve Antik Yunan Kültürü Kampı

12-27 Ağustos 2018 NMK Şirince

Tragedya ve Antik Yunan Kültürü kampı, Arché Projesi olarak son üç yazdır düzenlediğimiz Antik Yunan programlarının bir devamı niteliğinde. 2015 yazında antik çağa geniş bir perspektiften bakmış, Yunan felsefe, tarih ve edebiyatının ana hatlarını incelemiştik. Bunu takip eden iki yaz ise sırasıyla Aristoteles ve Platon’u derinlemesine ele almıştık. Bu yaz, Antik Yunan kültürünün en temel unsurlarından biri olan tragedya geleneğine bir giriş yapacağız.

Arché – Cicero Kampı

28 Temmuz – 4 Ağustos 2018, Tiyatro Medresesi

Programda 1 hafta boyunca Cicero’nun kişiliği ve felsefesi metinleri üzerinden işlenecek. Özellikle ilk günlerde Cicero’nun tam merkezinde bulunduğu geç dönem Roma Cumhuriyeti tarihi ve onun bu süreçlerdeki konumuyla ilgili dersler alacağız. Kamp boyunca Cicero’yu salt filozof olarak ele almakla kalmayıp, devlet adamı, hatip ve hukukçu yönlerini de işleyerek komple birportre ortaya çıkarmaya çalışacağız.

Milliyetçilik Çalışmaları Yaz Okulu

19-26 Ağustos, Tiyatro Medresesi

Arché Projesi olarak gündelik hayatımızda etrafımızı oldukça yoğun bir biçimde saran milliyetçilik olgusunu çeşitli perspektiflerden inceleyeceğiz, öte yandan milliyetçiliğe -ve milliyetçilere- dair alandaki pratik tartışmadan sıyrılıp, biraz daha kuramsal bir metot izleyeceğiz.

Çeviri Kampı

29 Temmuz-4 Ağustos 2018 Tiyatro Medresesi

Günümüzde çeviri nasıl bir etkinliktir? Çeviride neler kaybolur neler korunabilir? Çevirinin aşamaları, dilin imkanları ve sınırları nelerdir? Antik metinler günümüze nasıl bir yolculukla gelmiştir? Kampta boyunca bu tartışmaları detaylı bir biçimde ele alacağız. Çeviriye ilgi duyan ve en az bir yabancı dile hakim herkesin katılımına açık olacak kampta felsefe, edebiyat ve şiir çevirilerine odaklanacağız.

Roma Hukuku Kampı

28 Temmuz- 4 Ağustos 2018 Tiyatro Medresesi

Roma dönemi öncesindeki adalet ve hukuk kavramlarına, Roma’nın sosyo-ekonomik, kültürel ve siyasi durumlarına, sözlü anlaşmalardan yazılı kanunlara geçişlere kadar geniş bir çerçeve çizmeyi hedefliyoruz.

Arche 2018 Dilbilim Yazokulu

6-12 Ağustos 2018 NMK Şirince

(KONTENJAN DOLMUŞTUR)

2018 Dilbilim Yazokulunda dilbilim disiplinin karşılaştırmalı dilbilim, nörodilbilim ve sözdizim gibi çeşitli alanlarını inceleyeceğiz.

Çağdaş Fransız Felsefesi Kampı

19-26 Ağustos 2018 Tiyatro Medresesi

20 yy.’dan günümüze gelirken büyük oranda Kıta Avrupa’sında felsefe sahnesine hakin olan Fransız Felsefesini, öne çıkna belirli filozoflarla incelemeye çalışan kampın temel tartışma noktası “öznellik” kavramı. Özellikle Nietzsche ve Heiddegger sonrası felsefede büyük rol oynamış bu kavram aynı zamanda bize filozofların farklı projeleri arasında bir bağ kurma şansı veriyor.

Klasik İyonya Arkeolojisi Kampı

22-29 Temmuz 2018N MK Şirince

(KONTENJAN DOLMUŞTUR)

Arkaik dönemden Roma egemenliğine kadar İyonya coğrafyasının tarihine ve arkeolojisine odaklanacağımız kamp 7 gün sürecek. Bu günlerin 4’ünde bölge üzerine çalışmış akademisyenler tarafından dersler işlenecek. Geri kalan 3 günde ise köyde işlenecek derslerin içerikleriyle bir bütünlük oluşturacak arkeolojik mekanlara geziler yapacağız.

Bilim Felsefesi ve Tarihi Kampı

(KONTENJAN DOLMUŞTUR)

19 – 26 Ağustos 2018 – NMK Şirince

Bilim Felsefesi bağlamında tarihte ve günümüzde tartışılan problemler ele alınacak olup bilimin doğası, yapısı, kapsamı, yöntemi ve gerçeklikle ilgisini inceleyeceğiz. Bu kampta aramızda olacak değerli akademisyenler: Prof. Dr. Cemal Güzel (Hacettepe Rektör yardımcısı), Prof Dr. Kurtuluş Dinçer (Hacettepe Felsefe Bölüm Başkanı), Prof. Dr. Berna Kılınç (Boğaziçi Üniversite Felsefe), Doç. Dr. Özgüç Güven (İstanbul Üniversitesi Felsefe)

Başlangıç Noktası E-bülten

Merak etmeyin. Asla Spam yapmıyoruz.

İlginizi çekebilir
EğitimYapay Zeka

Yapay Zeka ile Dil Öğrenimi: Yabancı Dil Öğrenimi Kolaylaşıyor mu?

DepremDoğal AfetEğitimSürdürülebilirlik

Kriz Zamanlarında Eğitimi Desteklemenin Önemi: Türkiye'nin Son Depremlerinden Dersler

Dijital DönüşümEğitim

Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Metaverse’de Sanal Kampüs Kuracak

AlgoritmaEğitim

Britanya’daki Algoritma Skandalına Dair

Başlangıç Noktası E-bülten

Merak etmeyin. Asla Spam yapmıyoruz.